Nieuwste samenvattingen

document-image
Samenvatting Biologie hoofdstuk 24: Milieubiologie 10voorBiologie
(0)
€3,49

samenvatting van hoofdstuk/thema 24 van de online methode 10voorBiologie. Deze samenvatting kan worden gebruikt door leerlingen in de bovenbouw van het vwo. Het onderwerp dat aan bod komt in dit hoofdstuk is milieubiologie. Deelonderwerpen als duurzaamheid, biobrandstoffen, het broeikaseffect en de ozonlaag worden in deze samenvatting uitvoerig behandeld.

i Bekijk extra informatie x
 • Samenvatting
 •  • 3 pagina's • 
 • door isabeerkens • 
 • geupload  04-08-2021
Snel bekijken
i x
document-image
NCOI - Master of Business Administration (MBA) - Afstudeeropdracht Master Verantwoordingsrapport Beroepsproduct Fase 2 (nieuwe stijl) (cijfer 7,6)
(0)
€35,49

NCOI - MBA in de praktijk fase 2 (nieuwe stijl) - Afstudeeropdracht Master - Het Verantwoordingsrapport. Uit privacy overwegingen is de naam van de organisatie en zijn de persoonsgegevens geanonimiseerd. De verslagen van de begeleidingsgroep (bijlage 4) en de samenvattingen van de interviews (bijlage 6) zijn tevens uit privacy overwegingen verwijderd. Over de inhoud van het verantwoordingsrapport kan niet gecorrespondeerd worden. Het verantwoordingsrapport geeft houvast voor de structuur en w...

i Bekijk extra informatie x
 •  Bundel
 • Scriptie
 •  • 32 pagina's • 
 • door mba-verslagen • 
 • geupload  04-08-2021
Snel bekijken
i x
document-image
samenvatting economie vraag en aanbod
(0)
€3,48

in dit document is een samenvatting gemaakt van alle hoofdstukken van vraag en aanbod

i Bekijk extra informatie x
 • Samenvatting
 •  • 5 pagina's • 
 • door tijnleenders • 
 • geupload  04-08-2021
Snel bekijken
i x