All 7 results

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia  

Strafprocesrecht samenvatting

(0)
$7.78

Strafprocesrecht samenvatting artikelen, De implementatie van Straatsburgse uitspraken in de Nederlandse rechtsorde, Per amvb naar een nieuwe strafvordering, Waarheidsvinding in de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, Ongenormeerde opsporing: de wijd openstaande achterdeur van private gegevensvergaring, Normering van lichte opsporingshandelingen, De positie van de bijstand door burgers in de herziening van de bijzondere opsporingsbevoegdheden, Processtukken, Recht op stu...

i See more info x
  • Summary
  •  • 26 pages • 
  • by JuneJ48 • 
  • uploaded  17-11-2018
Quick View
i x

Bachelorscriptie privaatrecht (over de partijautonomie in het burgerlijk recht)

(0)
$9.58

Bachelorscriptie voor de afstudeerrichting privaatrecht. Een actievere rol voor de civiele rechter? Een onderzoek naar het spanningsveld tussen de actieve rechter en het beginsel van partijautonomie.

i See more info x
  • Thesis
  •  • 15 pages • 
  • by Diegob • 
  • uploaded  12-03-2020
Quick View
i x