Bloopstra

Ik heb mijn bachelor Rechtsgeleerdheid en mijn master Public International Law afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb nominaal gestudeerd en ben twee jaar Honours-student geweest. In studiejaar 2013-2014 heb ik de jaarlijkse UvA Goederenrecht-prijsvraag gewonnen, waaraan de 50 meest gemotiveerde studenten van het jaar meededen en een geldprijs verbonden is.
Mijn samenvattingen zijn gegarandeerd compleet, correct en in begrijpelijke taal.
Cheers, Bastiaan

Community

 • Followers
 • Following

50 Reviews received

25 items

Constitutioneel Recht en Europees Recht I

(0)
$4.02
0x  sold

Constitutioneel Recht: Samenvatting van alle verplichte stof, grotendeels schematisch, direct uit het boek en op de voorgeschreven volgorde. Plus van alle jurisprudentie de kernoverwegingen. Europees Recht I: Samenvatting van alle te bestuderen hoofdstukken, samengevat in de volgorde waarin ze behandeld worden.

i x
 • Bundle
 •  • 2 items • 
 • by BLoopstra • 
 • uploaded  14-02-2016
i x

Internationaal Recht I & II en Fundamentele Rechten

(0)
$10.34
1x  sold

Internationaal Recht: Samenvatting van alle voorgeschreven stof uit het boek voor en alle jurisprudentie. Zo veel mogelijk geschematiseerd en met verwijzingen naar relevante jurisprudentie opgenomen in de bespreking van de stof. Fundamentele Rechten: Samenvatting s alle voorgeschreven stof voor het vak, dus het gehele boek, en alle jurisprudentie.

i x
 • Bundle
 •  • 3 items • 
 • by BLoopstra • 
 • uploaded  14-02-2016
i x

IR 2: Week 1 - Kern van het internationaal publiekrecht - A. Nollkaemper

(0)
Free
4x  sold

Gratis voorproefje! Samenvatting van alle voorgeschreven stof uit het boek voor Internationaal Recht II en alle bijhorende jurisprudentie. Zoveel mogelijk geschematiseerd, met verwijzingen naar verdragsartikelen en jurisprudentie, en in begrijpelijk Nederlands. Voor de samenvatting van alle stof van dit vak, volg deze link: https://www.stuvia.com/doc/75023.

i x
 •  Book
 • Summary
 •  • 8 pages • 
 • by BLoopstra • 
 • uploaded  17-03-2016
Quick View
i x

Europese Rechtsgeschiedenis en Straf(proces)recht I

(0)
$6.89
2x  sold

ERG: Samenvatting van het gehele boek van Lokin & Zwalve, aangevuld met opmerkingen van mijn docent - Marc de Wilde. Plus aan het eind een aantal overzichten: o.a. de invloed van het natuurrecht in tijdsvolgorde, en filosofen met hun standpunten. Straf(proces)recht I: Een samenvatting van alle stof van de eerste 6 weken. Veel schema's.

i x
 • Bundle
 •  • 3 items • 
 • by BLoopstra • 
 • uploaded  14-02-2016
i x

Internationaal Recht I en II

(0)
$6.89
3x  sold

Samenvatting van alle voorgeschreven stof uit het boek voor Internationaal Recht I en II met alle bijhorende jurisprudentie. Zoveel mogelijk geschematiseerd, met verwijzingen naar verdragsartikelen en jurisprudentie, en in begrijpelijk Nederlands. Het hele boek 'Kern van het internationaal publiekrecht' is hierin dus samengevat.

i x
 • Bundle
 •  • 2 items • 
 • by BLoopstra • 
 • uploaded  14-02-2016
i x