Pabo Inholland (Haarlem)

Zelf volg ik de verkorte deeltijd variant (2 jaar). Veel opdrachten en tentamens zijn identiek in de voltijd 4 jarige variant.

Community

 • Followers
 • Following

2 Reviews received

7 items

Taal en rekenen op maat

(1)
$6.14
4x  sold

Taal en Rekenen op maat, fasetoets 2b. Opdracht is beoordeeld met een 7,6. Binnen Taal en Rekenen op maat werk je aan een individueel beroepsproduct, waarbij de vraag centraal staat hoe je kwalitatief passend onderwijs kunt aanbieden aan een groep kinderen die onderling van niveau verschillen binnen één taaldomein of rekenvaardigheid. Je hanteert hierbij het principe van handelingsgericht werken, waarbij je laat zien dat je in staat bent om de individuele onderwijsbehoeften op het gebied van t...

i x
 •  Book
 • Essay
 •  • 26 pages • 
 • by alcidie • 
 • uploaded  27-01-2020
Quick View
i x

Taal-spraak problemen

(0)
$4.46
2x  sold

Logopedie: Spraak- Taalproblemen, fasetoets 2b. Opdracht is beoordeeld met een 9,4. Voor het vak Spraak- en taalproblemen krijg je de opdracht een kind (binnen of buiten je stagegroep) met een logopedisch probleem te observeren, het probleem te signaleren, verschillen waar te nemen, de bevindingen te beschrijven en vervolgens aan te geven op welke wijze je het kind het beste in de groep kan begeleiden. Vervolgens geef je aan welke tips je de ouders en het kind zal geven en/of je logopedie zal ad...

i x
 •  Book
 • Essay
 •  • 10 pages • 
 • by alcidie • 
 • uploaded  27-01-2020
Quick View
i x

Kennistoets Passend Onderwijs

(0)
$7.83
0x  sold

Kennistoets passend onderwijs; gaat over de boeken gedragsproblemen in de klas (Horreweg) en Handelingsgericht werken in passend onderwijs (Meersbergen). Alle stof voor het tentamen compleet!

i x
 • Bundle
 •  • 2 items • 
 • by alcidie • 
 • uploaded  27-01-2020
i x

Vak geintegreerd onderwijkskundig ontwerp

(0)
$8.94
3x  sold

Werkstuk is beoordeeld met een 7,6. Onderdeel van aantonen startbekwaamheid in de laatste fase van de opleiding. In dit werkstuk gaat het over het ontwerpen, uitvoeren en bijstellen van een vakoverstijgende activiteitencyclus. Het ontwerp betreft een geïntegreerde en samenhangende, vakoverstijgende activiteitenreeks van ten minste vier dagdelen, waarbij verschillende vakdomeinen geïntegreerd aan bod komen. Het ontwerp is gebaseerd en verantwoord op basis van een beschreven pedagogische-onderwi...

i x
 •  Book
 • Essay
 •  • 38 pages • 
 • by alcidie • 
 • uploaded  27-01-2020
Quick View
i x

Onderzoek MRT - schrijven (fasetoets 2b) motoriek-schoolplein

(1)
$4.75
7x  sold

In de opdracht voor deze onderwijseenheid wordt de relatie gelegd tussen de motorische ontwikkeling en de algehele ontwikkeling van het kind. De studenten observeren een leerling op het schoolplein en een leerling met schrijfproblemen. Vervolgens kiezen ze op basis van theorie en de observaties de uit te voeren interventies en remediërende oefeningen. Studenten stellen een portfolio samen met daarin: onderbouwde signalering, observatie, handelingsplan, remedie en resultaten. Ik had een 8,5 v...

i x
 •  Book
 • Essay
 •  • 22 pages • 
 • by alcidie • 
 • uploaded  08-08-2019
Quick View
i x