logo-home

Paulmarais1

On this page, you find all documents, package deals, and flashcards offered by seller paulmarais1.

Tutor paulmarais1 helps you study by writing summaries of study material

paulmarais1 helps with

Community

 • Followers
 • Following

6 items

Klasnotas vir chemie: Hersieningsoefeninge met antwoorde

(0)
$6.69
0x  sold

Vrae oor alle aspekte wat in die ander dokument gedek word. Sluit ook multikeusevrae in. Puntetoekenning om aanduiding te gee van hoe omvattend die antwoord moet wees. Hierdie dokument sluit aan by die eerste dokument en die twee dokumente kan as 'n bundel gekoop word teen 'n verminderde prys

i x
 •  Package deal
 • Class notes
 •  • 0 pages • 
 • by paulmarais1 • 
 • uploaded  03-02-2021
Quick View
i x

Notas en hersieningsoefeninge vir studente wat sukkel met chemie

(0)
$21.75
0x  sold

Bestaan uit twee dokumente in Afrikaans: Klasnotas en Hersieningsoefeninge gebaseer op die klasnotas. Hierdie oefeninge behels multikeusevrae en gestruktureerde vrae met aanduiding van puntetoekenning per vraag.

i x
 • Package deal
 •  • 2 items • 
 • by paulmarais1 • 
 • uploaded  03-02-2021
i x

Klasnotas vir studente wat sukkel met chemie

(0)
$16.73
0x  sold

Volledige klasnotas wat alle aspekte van chemie vir Fisiese Wetenskap volgens CAPS dek. Dit behels sestien hoofstukke algemene chemie pluis nog twee vir organises chemie. Elke hoofstuk sluit ook in voorbeelde en oefeninge. Die antwoorde/oplossings vir die oefeninge word in ‘n bylae aan die einde verskaf. Hierdie dokument word aangevul deur ‘n tweede dokument wat bestaan uit hersieningsoefeninge plus die antwoorde op die vrae wat ook multikeusevrae insluit. Hierdie twee dokumente kan afsonde...

i x
 •  Package deal
 • Class notes
 •  • 0 pages • 
 • by paulmarais1 • 
 • uploaded  03-02-2021
Quick View
i x

Class notes and revision exercises for students that struggle with chemistry

(0)
$21.75
0x  sold

Combination of Class notes for students that struggle with chemistry and Class notes for chemistry: revision exercises with answers. The class notes covers the theory with examples and exercises in 14 chapters of general chemistry and 2 chapters of organic chemistry. The text is written according to CAPS.

i x
 • Package deal
 •  • 2 items • 
 • by paulmarais1 • 
 • uploaded  25-01-2021
i x

Class notes for students that struggle with chemistry

(0)
$16.73
0x  sold

Comprehensive notes on all aspects of chemistry covered in CAPS. Sixteen chapters of basic inorganic chemistry and two more on organic chemistry. Each chapter contains examples and exercises. The solutions/answers to the exercises are given as an appendix at the end. This document is supplemented with a second document which deals with revision exercises plus answers. These two documents may be bought separately or as a bundle at a reduced price.

i x
 •  Package deal
 • Class notes
 •  • 0 pages • 
 • by paulmarais1 • 
 • uploaded  25-01-2021
Quick View
i x

Class notes for chemistry: Revision exercises with answers.

(0)
$6.69
0x  sold

Comprehensive notes on all aspects of chemistry covered in CAPS. Sixteen chapters of basic inorganic chemistry and two more on organic chemistry. Each chapter contains examples and exercises. The solutions/answers to the exercises are given as an appendix at the end. This document is supplemented with a second document which deals with revision exercises plus answers. These two documents may be bought separately or as a bundle at a reduced price.

i x
 •  Package deal
 • Summary
 •  • 35 pages • 
 • by paulmarais1 • 
 • uploaded  25-01-2021
Quick View
i x