Samenvattingen master Rechtsgeleerdheid

Mijn samenvattingen zijn overzichtelijk en schematisch geschreven. Niet alleen ben ik trots op mijn samenvattingen, ik haal er zelf ook hele goede cijfers mee. Heb je een vraag over de samenvatting? Aarzel niet en vraag het mij gewoon!

Community

 • Followers
 • Following

12 Reviews received

19 items

Strafrechtelijk sanctierecht samenvatting boek + artikelen

(0)
$8.79
3x  sold

Strafrechtelijk sanctierecht: samenvatting van het boek (F.W. Bleichrodt en P.C. Vegter Sanctierecht) + alle voorgeschreven verplichte artikelen.

i x
 • Bundle
 •  • 2 items • 
 • by amyluijten • 
 • uploaded  21-03-2020
i x

Strafrechtelijk sanctierecht samenvatting verplichte artikelen

(0)
$4.94
1x  sold

Strafrechtelijke sanctierecht: samenvatting van alle voorgeschreven verplichte artikelen namelijk van: M.M. Boone & E. Kurtovic – bijkomende gevolgen van straf en het principe van proportionele strafoplegging G.P. Hoekendijk & M.M. Kommer – strafdoelen en tenuitvoerlegging: perspectief op een nieuwe verenigingstheorie M.A.H. Kempen – het adolescentenstrafrecht M. Duker & F. de Graaf – Kanttekeningen bij het conceptwetsvoorstel meerdaadse samenloop J. Balkema – Evaluatie wet be...

i x
 •  Bundle
 • Summary
 •  • 50 pages • 
 • by amyluijten • 
 • uploaded  21-03-2020
Quick View
i x

Financieel economisch strafrecht - samenvatting voorgeschreven arresten

(0)
$3.83
2x  sold

Samenvatting van de voorgeschreven arresten, namelijk: - CBb, 14 februari 2014, JOR 2014/166 . Van Veersen (Corporate Express)- HvJ EU, 22 november 2005, zaak C-384/02, JOR 2006/49 . Kristen (RealDanmark)- HvJ EU, 10 mei 2007, zaak C-391/04, JOR 2007/156 . G.T.J. Hoff (Georgakis) - HvJ EU, 23 december 2009, zaak C-45/08, JOR 2010/70 . M. Nelemans (Spector Photo Group) - HvJ EU, 28 juni 2012, zaak C-19/11, JOR 2012/259 . G.T.J. Hoff (Geltl/Daimler) - CBb, 14 februari 2014, JOR 2014/165 (Staples) ...

i x
 • Summary
 •  • 10 pages • 
 • by amyluijten • 
 • uploaded  10-12-2019
Quick View
i x

Samenvatting voorgeschreven artikelen en arresten + aantekeningen hoorcolleges verdiepend strafrecht

(0)
$10.45
7x  sold

Samenvatting van alle voorgeschreven artikelen, ook de Engelse artikelen, en alle voorgeschreven arresten. De aantekeningen van de hoorcolleges 1 - 11, de colleges zijn online teruggekeken en zijn derhalve volledig.

i x
 • Bundle
 •  • 3 items • 
 • by amyluijten • 
 • uploaded  30-11-2019
i x

Aantekeningen hoorcolleges + samenvatting boek Privaatrecht in context

(0)
$7.14
1x  sold

Aantekeningen van de hoorcolleges (1-9) en een samenvatting van het voorgeschreven boek Privaatrecht in context. Alle hoorcolleges zijn online teruggekeken waardoor deze aantekeningen erg volledig zijn.

i x
 • Bundle
 •  • 2 items • 
 • by amyluijten • 
 • uploaded  25-11-2019
i x

Financieel economisch strafrecht - samenvatting voorgeschreven hoofdstukken boek (H 4,5,6,10,11,17)

(1)
$4.94
6x  sold

Samenvatting voorgeschreven hoofdstukken boek: 'Bijzonder strafrecht - strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland' Hoofdstuk 4 Valsheid in geschrift Hoofdstuk 5 Witwassen Hoofdstuk 6 De Wet op de economische delicten Hoofdstuk 10 De Wet op het financieel toezicht Hoofdstuk 11 Marktmisbruik Hoofdstuk 17 Vervolging en berechting

i x
 • Summary
 •  • 42 pages • 
 • by amyluijten • 
 • uploaded  16-11-2019
Quick View
i x

Samenvatting voorgeschreven arresten verdiepend strafrecht

(1)
$5.49
2x  sold

Samenvatting van alle voorgeschreven arresten namelijk: - HR 12 maart 2013, NJ 2013/436 (Tongzoen) - EHRM 22 november 1995, NJ 1997 (Verenigd Koninkrijk) - HR 10 maart 2009, NJ 2010, 19 (Belediging Islam) - Rb Amsterdam 23 juni 2011, NJ 2012, 370 (Wilders I) - HR 16 december 2014, NJ 2015, 108 (Vrijheid van meningsuiting politicus) - Rb Den Haag 9 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15014 (Wilders II) - HR 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:220 (Mein Kampf) - HR 4 november 2014, NJ 2015, 125 (ACAB)...

i x
 •  Bundle
 • Summary
 •  • 8 pages • 
 • by amyluijten • 
 • uploaded  15-11-2019
Quick View
i x