• 21 Search Results 'betrouwbaarheidsanalyse'
 • 1

  Filter(s)

All 21 results

VOS ISW - Samenvatting hoorcolleges 1-6
(0)
$4.26
10x  sold

Dit document bevat een uitgebreide samenvatting van de cursus 'Verdieping in Onderzoeksmethoden en Statistiek' voor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap in het 2e jaar. Dit is in principe het belangrijkste voor de toets: van de begrippen tot aan de output van SPSS. Week 1: multipele regressie, week 2: meerweg ANOVA, week 3: ANCOVA, week 4: herhaalde metingen en mixed design, week 5: moderatie en mediatie, en week 6: factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse.

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 53 pages • 
 • by britt_isw • 
 • uploaded  16-01-2020
Quick View
i x
Hoe analysemethoden uitvoeren in SPSS - VOS ASW
(2)
$4.01
5x  sold

In dit document worden de stappen van de verschillende analysemethoden (multipele regressie, ANOVA, ANCOVA, herhaalde metingen, mixed design, moderatie, mediatie, factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse) en belangrijke bijbehorende assumpties uitgelegd en ondersteund door middel van screenshots uit SPSS.

i See more info x
 • Summary
 •  • 14 pages • 
 • by Juulvw • 
 • uploaded  29-01-2020
Quick View
i x
Samenvatting stappenplannen Kwantitatieve onderzoeksmethodologie (KOM) (Field)
(0)
$4.26
1x  sold

In dit document heb ik stappenplannen voor de verschillende onderdelen van de cursus Kwantitatieve onderzoeksmethodologie gemaakt (KOM): representativiteit, missing data, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse, eenweg ANOVA, tweeweg ANOVA, ANCOVA, MANOVA, multiple regressie-analyse, dummificeren, moderatie-effect en mediatie-effect. Voor ieder onderwerp benoem ik waarom de stappen worden uitgevoerd, welke tabellen daarvoor nodig zijn en hoe de outputs geïnterpreteerd kunnen worden. Deze stappen...

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 22 pages • 
 • by ellevdhulst72 • 
 • uploaded  05-07-2020
Quick View
i x
Aantekeningen alle hoorcolleges en instructiecolleges - VOS ASW
(0)
$5.48
2x  sold

In dit document staan aantekeningen van alle hoorcolleges en instructiecolleges (multipele regressie, ANOVA, ANCOVA, herhaalde metingen, mixed design, moderatie, mediatie, factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse) van het vak verdieping in onderzoeksmethoden en statistiek met handige markeringen.

i See more info x
 • Class notes
 •  • 32 pages • 
 • by Juulvw • 
 • uploaded  29-01-2020
Quick View
i x

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia  
Schrijfopdracht Testen en Meten
(0)
$4.87
4x  sold

Dit document bevat de individuele schrijfopdracht bij het vak 'Testen en meten'. Deze opdracht bestaat uit vijf delen: Deel A betreft het uitvoeren van betrouwbaarheidsanalyses in SPSS, Deel B en C betreffen de verslaglegging van de betrouwbaarheidsanalyse, Deel D betreft de opzet van een onderzoek naar validiteit, Deel E is een brief aan een niet-deskundige over een individuele diagnose.

i See more info x
 • Essay
 •  • 13 pages • 
 • by lottehoebe • 
 • uploaded  03-11-2019
Quick View
i x
Samenvatting SPSS 25.0
(0)
$6.70
2x  sold

Zelf heb ik een 9.5 met deze samenvatting gehaald! Duidelijke en uitgebreide samenvatting van SPSS 25.0. Bevat onder andere de volgende onderwerpen: Grafieken, Univariate analyses, Titels, Labels, Missende waarden, Selecteren & sorteren, Bewerken, Spreidingsdiagrammen, Correlatie, Regressie, Syntax, Betrouwbaarheidsanalyse, Kruistabellen, Chi-kwadraat en importeren van Ascii-files. De samenvatting is gemaakt bij het eerstejaarsvak 'Cursus praktische data-analyse met SPSS'.

i See more info x
 • Summary
 •  • 17 pages • 
 • by vandermeren • 
 • uploaded  14-05-2020
Quick View
i x
Samenvatting statistiek Hoofdstukken & Hoorcolleges (Alan Agresti & Christine Franklin. Statistics: the Art and Science of Learning from Data)
(3)
$6.09
8x  sold

Samenvatting Alan Agresti & Christine Franklin. Statistics: the Art and Science of Learning from Data. Bevat de hoofdstukken: - Hoofdstuk 2: exploring data with graphs and numerical summaries - Hoofdstuk 3: association: contingency, correlation, and regression - Hoofdstuk 6: probability distributions (behalve 6.3) - Hoofdstuk 7: sampling distributions - Hoofdstuk 8: statistical inference confidence intervals (behalve 8.4 8.5) - Hoofdstuk 9: statistical inference: significance tests about hy...

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 105 pages • 
 • by Svelden • 
 • uploaded  30-03-2019
Quick View
i x
Overzichtelijke Samenvatting Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie in tabelvorm
(0)
$6.70
1x  sold

Overzichtelijke samenvatting van het vak Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie in compacte tabelvorm. Integratie van hoorcolleges, opdrachten, uitwerkingen van opdrachten, SPSS output en het aanvragen van procedures in SPSS. Aandacht voor onder andere (1) theoretische achtergrond, (2) waarnaar te kijken, (3) bijbehorende criteria en (4) bijbehorende SPSS output. Weergave voornamelijk in stappenplan-vorm. Aan bod komt onder andere: steekproeftechnieken, non-response, representativiteitstoets, miss...

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 23 pages • 
 • by lucasgronouwe • 
 • uploaded  11-04-2019
Quick View
i x