Artikelen gezondheid - $0.00   Add to cart

Flashcards

Artikelen gezondheid

Preview 3 out of 82  Flashcards

Benoem de basismodellen voor zorgketens.
Benoem de basismodellen voor zorgketens.
1. Transfermodel => estafette Het verloop van het traject is redelijk voorspelbaar en kent vaste ijkmomenten. Bij de transfers vindt overdracht van zorg en behandelverantwoordelijkheid plaats. 2. Dienstenmodel: orkest o De meeste aandoeningen zijn redelijk voorspelbaar en de behandeling en begeleiding zijn goed te programmeren en te protocolleren. Zo niet, dan moeten behandelaars in actie komen die oorspronkelijk niet betrokken waren. Samenwerking in de keten betreft daarmee zowel planbare als niet planbare zorg. De hoofdbehandelaar, huisarts of specialist bepaalt welke professional wordt ingeschakeld en dus eindverantwoordelijk is. 3. Kluwenmodel: stuurloos Er is geen verantwoordelijk hoofdbehandelaar in de “kluwen”, dus regie is des te meer nodig, waarvoor een casemanager de aangewezen oplossing is.
0
3
Flip
HenrikeV

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 300,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

Free  7x  sold
  • (0)