Samenvatting Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek (KOM): Correlationeel onderzoek - $3.70   Add to cart

Summary

Samenvatting Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek (KOM): Correlationeel onderzoek

In deze samenvatting vind je een uitgebreid overzicht van de aantekeningen van alle correlationele hoorcolleges en de bijbehorende literatuur uit het boek. De hoorcollege aantekeningen zijn in het Nederlands, de samenvatting van het boek is in het Engels. De samenvatting van de literatuur komt uit het boek Custom Research Methods (Universiteit Utrecht) van Beth Morling. Ook bevat dit document per college de woordenlijst met belangrijke termen. Alles wat je nodig hebt voor de correlationele tussentoets van kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek (KOM)!

Last document update: 3 months ago

Preview 6 out of 28  pages

VivianneS00

1  review

By: sofie1324 • 3 months ago

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 3.70  2x  sold
  • (1)
  Add to cart