Samenvatting Alle onderdelen uitgewerkt - $44.64   Add to cart

Summary

Samenvatting Alle onderdelen uitgewerkt

B1-K1-W1 Inventariseert behoeften en wensen van het kind


 B1-K1-W2 Bereidt de uitvoering van activiteiten voor


 B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten


 B1-K1-W4 Stemt de werkzaamheden af met betrokkenen


 B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten


 B1-K1-W6 Ondersteunt bij verzorgende taken


 B1-K1-W7 Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat


 B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden


 B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid


 B1-K2-W2 Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg


 D1-K1-W1 Biedt collega's informatie, advies en ondersteuning bij het omgaan met diversiteit


 D1-K1-W1 Onderzoekt eigen en andere culturen en legt verbindingen


 D1-K1-W2 Draagt bij aan samenwerking in een divers team


 D1-K1-W2 Zet eigen culturele sensitiviteit in


 D1-K2-W1 Legt, onderhoudt en bouwt interculturele contacten


 D1-K2-W2 Maakt gebruik van interculturele samenwerkingsverbanden


 LB 1: Loopbaan


 LB 2: Politiek-juridisch burgerschap


 LB 3: Economisch burgerschap 1


 LB 4: Economisch burgerschap 2


 LB 5: Sociaal-maatschappelijk burgerschap


 LB 6: Vitaal burgerschap


 P2-K1-W1 Voert gesprekken met de ouders/vervangende opvoeders en het kind


 P2-K1-W2 Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op


 P2-K1-W3 Ontwikkelt (mede) een begeleidingsplan


 P2-K1-W4 Biedt (gespecialiseerde) opvang


 P2-K1-W5 Biedt persoonlijke verzorging


 P2-K1-W6 Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden


 P2-K1-W7 Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan


 P2-K2-W1 Voert coördinerende taken uit


 P2-K2-W2 Bouwt en onderhoudt een netwerk


 P2-K2-W3 Voert beleidsondersteunende taken uit


 P2-K2-W4 Voert beheertaken uit

Preview 4 out of 43  pages

gobijburg

1  review

By: anika_van_der_loo • 7 months ago

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 44.64  4x  sold
  • (1)
  Add to cart