Samenvatting: Overdracht en tegenoverdracht - $19.90   Add to cart

Summary

Samenvatting: Overdracht en tegenoverdracht

Alle toetsttof van de eerste twee jaar ergotherapie, voor het tentamen van module 2.8. Alle onderwerpen die zijn besproken en belangrijk zijn voor het tentamen zijn uitgelicht in deze samenvatting, aangevuld met literatuur en toetsstof van de afgelopen twee jaar. - doelgroepen - handelingsgebieden - gezondheidzorg - welzijn - sociaal maatschappelijk - ET-praktijkcontexten - vergoeding (DTE, vlaggensysteem) - procesmodellen (CPPF, methodisch handelen, adviesmodel, OBCD) - inhoudsmodellen (PEOP, CMOP-E, MOHO) - ET-rollen - theoretische kaders - referentiekader - plan van aanpak - assessments - richtlijnen - gegevens verzamelen en ordenen - zorgtechnologie - wettelijke kaders - financiering - ET-focus - adviseren en programma van eisen

Preview 1 out of 2  pages

maudvanzon

The best study guides

Avoid resits and achieve higher grades with the best study guides, textbook notes, and class notes written by your fellow students.

Avoid resits

With the study guides and notes written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 350,000 specific notes are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Get better grades

Thanks to the study guides written by fellow students specifically for your courses, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.

Earn while you study

Have you written lots of study guides or notes? Earn hundreds of dollars each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over $500,000 from selling their work to other students.

$ 19.90
  • (0)
  Add