Experiment concentratie in een reactie (natriumthiosulfaat met zoutzuur) - $3.32   Add to cart

Thesis

Experiment concentratie in een reactie (natriumthiosulfaat met zoutzuur)

Uitwerkingen experiment scheikunde concentratie in een reactie. Onderzoeksvraag: Wat is de invloed van de concentratie natriumthiosulfaat op de reactiesnelheid bij de reactie van een natriumthiosulfaat oplossing met zoutzuur? Volledig uitgewerkt met practicumvoorschrift, onderzoeksvraag, uitvoering, werkwijze, resultaten, tabellen, grafieken, waarnemingen, conclusie en aanbevelingen. Uitgewerkt door een gymnasiumleerling. Behaalde cijfer: 9,1

Preview 2 out of 5  pages

1118

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 300,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 3.32  1x  sold
  • (0)
  Add to cart