Samenvatting Examenstof Scheikunde (CCVX/CCVS/eindexamen) - $21.55   Add to cart

Summary

Samenvatting Examenstof Scheikunde (CCVX/CCVS/eindexamen)

Overzicht van examenstof voor scheikunde. Alleen de dingen die belangrijk zijn voor CCVX (CCVS) of eindexamen zijn belangrijk, het is dus niet een hele samenvatting van Chemie Overal. Veel tips staan erin (van een particuliere cursus om je eindexamen te halen). Bevat informatie over: - Handige formules - Verbranding - Scheiden en reageren (atomen, moleculen, faseovergangen, zuivere stof, mengsels, scheidingsmethodes, exotherm, endotherm, activeringsenergie, reactiesnelheid, geactiveerde toestand, reactie-energie) - Bouwstenen van stoffen (protonen, neutronen, elektronen, atoomar, massagetal, coulomb, elektronenschillen, elektronenconfiguratie, isotopen, ionen, grootheden, eenheden, omrekentabellen, verhoudingstabellen) - Moleculaire stoffen (metalen, zouten, moleculaire stoffen, bindingen, ruimtelijke bouw, polair, dipool, polair, vanderwaalsbinding, dipool-dipoolbinding, percentage, promillage, ppm) - Zouten en zoutoplossingen (ionbinding, verhoudingsformule, trivale namen, samengesteld ion, oplossen en indampen, verzadigd en onverzadigd, hydraten, moraliteit) - Reacties van zouten (neerslag, chemisch evenwicht, overmaat) - Duurzaamheid (biobrandstof, triglyceriden, evenwichten, evenwichtsvoorwaarde en evenwichtsconstante, evenwicht veschuiven) - Groene chemie (atoomeconomie, rendement, E-factor, grenswaarde, energiebalans, reactiewarmte, vormingswarmte, batchproces, continuproces) - Koolstofverbindingen (isomeren, additie, substitutie, alkanen, lakenen, alkynen, ester, fenolen, aminen, alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, halogenen) - Molecuulbouw en stofeigenschappen (Lewisstructuurformule, mesomerie, cis/trans, spiegelbeeld) - Kunststoffen (polymeren, monomeren, additiepolymerisatie, condensatiepolymerisatie, thermoplasten, thermoharders) - Zuren (wat zijn zuren, wat is een zure oplossing, sterk zuur, zwak zuur, oxoniumion, zuurrestion, zuurgraad van oplossing berekenen/pH) - Basen (wat zijn basen, basische oplossing, zwakke base, sterke base, pOH) - Buffers (zwitterion/dubbelion, zuur-basen in water, amfolyten, buffers, stappenplannen, willekeurig zuur en willekeurige base, titraties) - Redoxreacties (redoxreactie, reductor, oxidator, stappenplan, alcohol als reductor, zelf halfreacties opstellen) - Elektrochemische cel (tekeningen, stappenplan, bronspanning, zoutbrug, elektrodes) - Chemie van het leven (koolhydraten, eiwitten, vetten, DNA/RNA) Handig dus voor aankomend CCVX examen.

Last document update: 2 year ago

Preview 1 out of 29  pages

puckchristine

1  review

By: hasna9711 • 1 year ago

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 21.55  4x  sold
  • (1)
  Add to cart