Summary A basic guide to international business law - $3.62   Add to cart

Summary

Summary A basic guide to international business law

Een, in Engels getypte, samenvatting over het boek 'A Basic Guide to International Business Law' door H. Wevers LLM (vierde editie). De hoofdstukken die in de samenvatting worden behandeld zijn H1 en H3 t/m 7 (op de eerste pagina van de samenvatting wordt er specifieker weergegeven welke hoofdstukken en paragrafen worden behandeld). Alle informatie is verkregen van het boek en de hoorcolleges voor het vak 'International Law' (speciale dank aan dhr. De Vey Mestdagh). Het vak wordt gegeven in thema 8 jaar 2018 in het tweede studiejaar van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Last document update: 2 year ago

Preview 4 out of 26  pages

genos

Also available in bundle (1)

Thema 8 Technische Bedrijfskunde

$ 14.47   $ 6.04

7x sold

4 items
  • 1. Summary - Financial feasibility
  • 2. Summary - Hrm & organizational structures
  • 3. Summary - Import & export
  • 4. Summary - A basic guide to international business law

2  reviews

By: m_schomaker • 4 months ago

By: dirkmeisner • 2 year ago

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 3.62  10x  sold
  • (2)
  Add to cart