Samenvatting: ALLE EXAMENSTOF VOOR HET VWO AARDRIJKSKUNDE CENTRAAL EXAMEN 2018 - $3.53   Add to cart

Summary

Samenvatting: ALLE EXAMENSTOF VOOR HET VWO AARDRIJKSKUNDE CENTRAAL EXAMEN 2018

UITGEVER WERELDWIJS: Aarde: -Hoofdstuk 1: Klimaat en landschapszones op aarde -Hoofdstuk 3: Opbouw en afbraak van het reliëf op aarde -Hoofdstuk 4: Natuurlijke processen en landschappen in het Middellandse-Zeegebieden Wereld: -Hoofdstuk 1: Samenhang en verscheidenheid in de wereld -Hoofdstuk 2: Globalisering in landen: Groot-Brittannië en India Zuidoost-Azië als macroregio: -Hoofdstuk 1: Zuidoost-Azië een eenheid of verbrokkeld geheel -Hoofdstuk 2: Belangrijke actuele vraagstukken Nederland als leefomgeving: -Hoofdstuk 1: Actuele vraagstukken van overstromingen en wateroverlast in Nederland -Hoofdstuk 2: De leefbaarheid van steden en stedelijke gebieden

Last document update: 2 year ago

Preview 4 out of 73  pages

ChristiaanvanEck

1  review

By: eefjevandenheuvel • 1 year ago

Translated by Google

Very long, good quality

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 300,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 3.53  5x  sold
  • (1)
  Add to cart