Moduleopdracht Projectmanagement - Cijfer 10 - $12.69   Add to cart

Essay

Moduleopdracht Projectmanagement - Cijfer 10

In uw moduleopdracht werkt u de volgende onderwerpen uit, in de volgorde waarin ze genoemd worden: Projectbeschrijving: Aanleiding Doelen (SMART geformuleerd) Beoogd resultaat Scope Projectorganisatie Fasering Projectbeheersing (inclusief risicobeheersing) Beoordeling: Cijfer 10 (100%) Motivatie en verbeterpunten De module opdracht projectmanagement is geformuleerd conform de gestelde examencriteria en bevat alle verplichte onderdelen en leerdoelen. In de module opdracht zijn de aanleiding, het doel, de scope, de projectorganisatie, de fasering en de beheersplannen (BAKTDOOR) geformuleerd. De theorie is op juiste wijze in ruime mate toegepast en vertaald naar de praktijk situatie bij Paphos Group BV. In de module opdracht is een literatuurlijst opgenomen. Tip laat de tekst door een derde lezen om een enkele taalkundige fout te voorkomen. Voorbeeld. Het projectdoel is als volgt gedefinieerd: “een ingericht urenregistratiesysteem en 60 getrainde medewerkers op per 1 oktober 2016 conform plan van aanpak”. Dit moet zijn; Het projectdoel is als volgt gedefinieerd: “een ingericht urenregistratiesysteem en 60 getrainde medewerkers per 1 oktober 2016 conform plan van aanpak”. Tip het is aan te bevelen om de extra witregel te gebruiken tussen koptekst en alinea tekst, bij een opsomming na de dubbele punt en tussen de alinea’s. Indien er echter geen sprake is van een nieuwe alinea dienen de zinnen achter elkaar geplaatst te worden en niet op een nieuwe regel aan te vangen. De module opdracht is verzorgd, volledig, duidelijk en inhoudelijk op goed niveau verwoord. TOP!

Preview 4 out of 17  pages

dkliffen

13  reviews

By: picasso-1 • 6 months ago

By: jeanetteboef • 8 months ago

By: projectenmanagen • 8 months ago

By: detrip • 1 year ago

By: sbln • 1 year ago

By: p4ul • 1 year ago

By: the_15_kingster • 1 year ago

Show more reviews  

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 300,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 12.69  50x  sold
  • (13)
  Add to cart