Moduleopdracht Projectmanagement - Cijfer 10 - $11.84   Add to cart

Essay

Moduleopdracht Projectmanagement - Cijfer 10

In uw moduleopdracht werkt u de volgende onderwerpen uit, in de volgorde waarin ze genoemd worden: Projectbeschrijving: Aanleiding Doelen (SMART geformuleerd) Beoogd resultaat Scope Projectorganisatie Fasering Projectbeheersing (inclusief risicobeheersing) Beoordeling: Cijfer 10 (100%) Motivatie en verbeterpunten De module opdracht projectmanagement is geformuleerd conform de gestelde examencriteria en bevat alle verplichte onderdelen en leerdoelen. In de module opdracht zijn de aanleiding, het doel, de scope, de projectorganisatie, de fasering en de beheersplannen (BAKTDOOR) geformuleerd. De theorie is op juiste wijze in ruime mate toegepast en vertaald naar de praktijk situatie bij Paphos Group BV. In de module opdracht is een literatuurlijst opgenomen. Tip laat de tekst door een derde lezen om een enkele taalkundige fout te voorkomen. Voorbeeld. Het projectdoel is als volgt gedefinieerd: “een ingericht urenregistratiesysteem en 60 getrainde medewerkers op per 1 oktober 2016 conform plan van aanpak”. Dit moet zijn; Het projectdoel is als volgt gedefinieerd: “een ingericht urenregistratiesysteem en 60 getrainde medewerkers per 1 oktober 2016 conform plan van aanpak”. Tip het is aan te bevelen om de extra witregel te gebruiken tussen koptekst en alinea tekst, bij een opsomming na de dubbele punt en tussen de alinea’s. Indien er echter geen sprake is van een nieuwe alinea dienen de zinnen achter elkaar geplaatst te worden en niet op een nieuwe regel aan te vangen. De module opdracht is verzorgd, volledig, duidelijk en inhoudelijk op goed niveau verwoord. TOP!

Preview 4 out of 17  pages

dkliffen

11  reviews

By: jeanetteboef • 1 month ago

By: detrip • 6 months ago

By: sbln • 7 months ago

By: p4ul • 9 months ago

By: the_15_kingster • 11 months ago

By: PaulinaTyler • 1 year ago

Show more reviews  

The best study guides

Avoid resits and achieve higher grades with the best study guides, textbook notes, and class notes written by your fellow students.

Avoid resits

With the study guides and notes written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 350,000 specific notes are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Get better grades

Thanks to the study guides written by fellow students specifically for your courses, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.

Earn while you study

Have you written lots of study guides or notes? Earn hundreds of dollars each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over $500,000 from selling their work to other students.

$ 11.84  44x  sold
  • (11)
  Add