SELL
THESIS
$9.70
Add to wishlist
1.505
69
(25)

NCOI Adviesvaardigheden ( Inspirerendleidinggeven) cijfer 9

Exameninformatie: student Deze module wordt afgesloten met een moduleopdracht. Als de moduleopdracht met een voldoende wordt beoordeeld, heeft u aangetoond dat u de algemene leerdoelen van deze module beheerst. Deze module wordt afgesloten met een moduleopdracht die bestaat uit twee delen: 1. teamobservatie en 2. persoonlijk reflectieverslag. U past hierin de behandelde theorie toe op uw zelf en het team waarin u onderdeel bent. Opdracht Een organisatie is altijd in ontwikkeling. Het toekomstige resultaat wordt enorm beïnvloed door een manager, die in staat is om zijn of haar team inspirerend en effectief te leiden. Ook onder moeilijke omstandigheden. Waar het uiteindelijk om gaat, is de organisatiedoelstellingen te bereiken. Voor deze uitdaging staat de manager. Hij of zij zal, met mee- en tegenwind, zijn/haar team moeten weten te motiveren het soms onmogelijke te presteren. Dat vergt veel van de manager. In deze opdracht gaat u na wat er moet gebeuren om zo'n manager te zijn. Op welke punten moet u zichzelf ontwikkelen en waar kunt u uw team helpen beter te worden. De module-opdracht bestaat uit 2 delen: 1. Zelfinzicht aan de hand van de informatie van al uw voorbereidingen (lezen theorie, maken testen) en het volgen van de lessen uit met name Deel 1 van het boek Managementvaardigheden (hoofdstukken 1-3). 2. Teamobservatie 1. Zelfinzicht a. Verzamel al uw testuitkomsten en die van de anderen die u gevraagd hebt om voor u de testen in te vullen of feedback te geven. Heeft u dat niet gedaan, doe dat dan nog alsnog. b. Als u alle uitslagen naast elkaar legt, welke conclusies trekt u dan over de mate waarin u de managementvaardigheden die in de behandelde hoofdstukken zijn genoemd, kunt laten zien. 1. Wat kunt u al en 2. Wat moet u nog leren? c. Betrek de inzichten die u over uzelf hebt gekregen ook bij de uitkomsten en geef dan antwoord op de volgende vragen: 1. Wat voor soort omgeving zou voor u geschikt zijn om manager te zijn? Beschrijf niet alleen de directe omgeving, maar ook de organisatie als geheel. Denk daarbij aan het soort werk, het opleidingsniveau dat de medewerkers hebben, het type organisatie (groot/klein/stabiel, koud/warm, formeel/informeel). 2. Wat zou voor u de ideale type medewerker zijn om te managen? 3. Welk type medewerkers zou het meest lastig vinden om te managen? 4. Hoeveel medewerkers wilt u minimaal en maximaal aansturen. 5. Waarin moet u zich de komende jaren zien te ontwikkelen en hoe kunt u dat voor uzelf organiseren? Denk daarbij aan: begeleiding van coach, intervisie, begeleiding van mentor, verder studeren. Beargumenteer bij alle 5 punten uw antwoord, daarbij voortdurend verbinding maken met uw eigen persoonlijkheid, kwaliteiten en valkuilen en de aangeboden theorie. 2. Teamobservatie Observeer het team waarin je werkt. Als je niet werkt kun je ook je eigen gezin nemen, je sportteam of een ander team van minimaal 4 personen. 1. Welke teamrollen zijn er per teamlid, inclusief die van jezelf 2. Welke MBTI-typeringen zijn er per teamlid U mag uw teamleden de twee testen laten maken. Als dat niet mogelijk is, maakt u uw eigen inschatting aan de hand van de aangeboden theorie. Vermeldt bij de uitwerking of u heeft getest of dat uw eigen inschatting is. 3. Als kijkt naar de persoonlijkheden en teamrollen per teamlid, zitten ze dan functioneel op de juist plaats? Argumenteer waarom wel of waarom niet. Zijn de rollen en persoonlijkheden allemaal terug te vinden in uw team, mist u een typering? 4. a. In welke fase(s) bevindt uw team zich? b. Wat heeft uw team van u nodig om zich verder te ontwikkelen? U mag daarbij de antwoorden uit de voorgaande antwoorden ook bij gebruiken. Wie heeft u daarvoor zelf nog nodig? Argumenteer uw antwoord

Preview 4 out of 15 pages
Reviews ( 25 )
By Studiehoofd17  · 1 year ago
By milenerozenthal  · 1 year ago
By ilknur0309  · 1 year ago
By brigittevanderwerff  · 1 year ago
By rvoorn80  · 1 year ago
THESIS
$9.70
Add to wishlist
100% Money Back Guarantee
Download is directly available
Better prepared for your exams
1.505
69
(25)
Document information
Connected school, study & course
About the document
Uploaded on
May 14, 2016
Number of pages
15
Written in
2013/2014
Type
Thesis
Supervisor(s)
Unknown
Year
Unknown
Seller
SILVER  
RishmaRamjiawan
Member since 6 year ago
201 documents sold
Reviews received:
10
38
18
1
0

The best study guides

Avoid resits and achieve higher grades with the best study guides, textbook notes, and class notes written by your fellow students.
Avoid resits
With the study guides and notes written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 350,000 specific notes are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.
Get better grades
Thanks to the study guides written by fellow students specifically for your courses, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.
Earn while you study
Have you written lots of study guides or notes? Earn hundreds of dollars each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over $ 500,000 from selling their work to other students.
×