All 31 results

Psychofarmaca - Kennis complexe kwetsbaarheid - Minor LCZ (Boek Psychiatrie voor de sociaal werker)

(0)
$3.37
0x  sold

Opleiding: Social Work - Minor LCZ (3e &4e jaar) Samenvatting voor het vak Langdurige complexe kwetsbaarheid. Onderdeel: Psychopathologie Gebruikte literatuur: Blanken, C., Clijsen, M., Garenfeld, W., Paske, I. t., & Piere, M. v. (2016). Psychiatrie voor de sociaal werker. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Powerpoints van Alex Albrecht, docent psychologie Hogeschool Inholland Theorie over: - Antipsychotica - Antidepressiva - Benzodiazepinen

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 4 pages • 
 • by wendyappelman • 
 • uploaded  17-10-2018
Quick View
i x

Hoofdstuk 12 transport over het celmembraan

(0)
$3.37
0x  sold

Dit is een uitgebreide samenvatting van hoofdstuk 12 van 'Essential cell biology' van Alberts et al. (4e druk). Onderwerpen die naar voren komen, zijn: hydrofoob, diffusie, ion impermeabel, membraanpotentiaal, rustpotentiaal, membraantransporteiwitten, kanalen, transporters, passief transport, actief transport, pomp, elektrochemisch gradiënt. aquaporines, osmolariteit, osmose, vacuole, turgordruk, glucose transporter, ATP gedreven pomp, gekoppelde pomp, licht gedreven pomp, Na gekoppelde pomp,...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Summary
 •  • 12 pages • 
 • by brittheijmans • 
 • uploaded  11-07-2018
Quick View
i x

Samenvatting Psychologie een inleiding H. 13.3.1 Geneesmiddelen

(0)
$3.94
0x  sold

Samenvatting Psychologie een inleiding H. 13.3.1 Geneesmiddelen. Thema's die worden behandeld: Antipsychotica, Tardieve dyskinesie, Antidepressiva, Anxiolytica, de definitie van een geneesmiddel, de vijf fasen van de weg van een geneesmiddel in het lichaam, bloedspiegel, therapeutisch gebied of therapeutische breedte, mechanismen van bijwerkingen, proces van geneesmiddelenverstrekking, wat een sociaal werker wel en niet mag, de wettelijke kaders hiervoor, De verschillende manieren van naamgevin...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Summary
 •  • 7 pages • 
 • by Marleen23 • 
 • uploaded  22-02-2018
Quick View
i x

Borderline persoonlijkheidsstoornis en biologisch risicogedrag

(0)
$5.18
0x  sold

Leerdoelen - Kan het biologisch risicogedrag borderline verklaren - Kan van verschillende psychofarmaca de (contra-indicaties, werking en bijwerking, bijzonderheden en interacties benoemen.

i See more info x
 • Summary
 •  • 6 pages • 
 • by liselotkeessen • 
 • uploaded  01-02-2019
Quick View
i x

GGZ2022 Stemmingsstoornissen Taak 2

(6)
$3.37
1x  sold

Uitwerking van taak 2 van het blok Stemmingsstoornissen (GGZ2022); bevat informatie uit alle bronnen (en een aantal extra bronnen) en de colleges. Onderwerpen; stress en HPA-as, neurotransmitters, monoaminen en depressie, BDNF, antidepressiva (MAO-remmers, TCA's en SSRI's) en signaleringsplan voor bipolaire stoornissen. Per onderwerp staat een kort overzicht van de informatie en schema's om de stof overzichtelijker te maken. Met deze samenvatting heb je geen boek meer nodig! Taken zijn ook als b...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Summary
 •  • 23 pages • 
 • by vvanbeek • 
 • uploaded  25-11-2017
Quick View
i x

Samenvatting Farmacologie Eindtoets in tabelvorm

(0)
$4.50
4x  sold

In de samenvatting farmacologie eindtoets in tabelvorm wordt alle medicatie die je moet kennen voor de farmacologie eindtoets in tabelvorm overzichtelijk uitgelegd. De samenvatting bevat alle informatie uit te farmacologie-reader en colleges op youtube.

i See more info x
 • Summary
 •  • 27 pages • 
 • by Anne19926 • 
 • uploaded  24-04-2018
Quick View
i x

Samenvatting Blok 3.4 Depressie en Psychose: Taak 3 Depressie

(0)
$3.94
1x  sold

Dit is een complete uitgebreide samenvatting van de derde taak Schizofrenie van Blok 3.4 Depressie en Psychose. Alle verplichte literatuur wordt hier uitgebreid in samengevat: Boekhoofdstuk Hoogendijk en artikelen Abramson, Smith, Kho, Pampallona, Fergusson, Weisz, Rutherford, Cassels, Kessing en Turecki. Na de werkgroep zal de samenvatting nog aangepast worden!

i See more info x
 •  Bundle
 • Summary
 •  • 29 pages • 
 • by karoliengarritsen • 
 • uploaded  28-01-2018
Quick View
i x