Recht in de creatieve industrie hfst 1 - $0.00   Add to cart

Flashcards

Recht in de creatieve industrie hfst 1

Preview 3 out of 20  Flashcards

Wat houdt het verdrag in? En welke inhoud kan het bevatten?
Wat houdt het verdrag in? En welke inhoud kan het bevatten?
Een verdrag is een afspraak gesloten door staten (onderling) en/of volkenrechtelijke organisaties (zoals de Verenigde Naties). Het is een overeenkomst tussen twee of meerdere staten. Verdragen kunnen de volgende inhoud bevatten: • Staten kunnen hun rechten en plichten over en weer vastleggen • Staten kunnen rechten opnemen die gaan over hun burgers. • Verdragen kunnen internationale organisaties en internationale tribunalen (tijdelijke of permanente internationale gerechtshoven) in het leven roepen. Voorbeeld invloed: Europese regel is gemaakt dat je 14 dagen bedenktijd hebt wanneer je iets online hebt aangeschaft. Dus die Europese regel op basis van een verdrag heeft een effect voor burgers. Of bijvoorbeeld AVG toepassing.  spreken landen af wat ze gaan doen. BV: internationale mensenrechten.
0
3
Flip
romehoogenbosch

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 300,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

Free  1x  sold
  • (0)