book image
 • ISBN
 • Author(s)
 • Language
 • Publisher
 • Edition
 • Edition
 • Related:

Rekendidactiek: Hele getallen notes (2nd edition)

Petra van den Brom-Snijders, Jos van den Bergh - ISBN: 9789006955361

 • ISBN
 • Author(s)
 • Language
 • Publisher
 • Edition
 • Edition
 • Related

View all 230 notes for Rekendidactiek: Hele getallen, written by Petra van den Brom-Snijders, Jos van den Bergh. All Rekendidactiek: Hele getallen notes, flashcards, summaries and study guides are written by your fellow students or tutors. Get yourself a Rekendidactiek: Hele getallen summary or other study material that matches your study style perfectly, and studying will be a breeze.

Best selling Rekendidactiek: Hele getallen notes

document-image
Hele getallen
(35)
$4.44
133x  sold

Een uitgebreide samenvatting met plaatjes en voorbeelden van het boek Hele getallen. Het document bevat de hoofdstukken 1,2,3,4,5, 7 en 8 (225-226). De leerlijnen per hoofdstuk zijn toegevoegd met een plaatje aan het begin van ieder nieuw hoofdstuk. Veel succes met de toets en hopelijk helpt mijn samenvatting jou net zo goed als dat het mij heeft geholpen!

i See more info x
 • Summary
 •  • 33 pages • 
 • by saskia2018pabo • 
 • uploaded  25-01-2018
Quick View
i x
document-image
Hele getallen - samenvatting
(15)
$4.69
92x  sold

Dit is een samenvatting van het boek Hele getallen hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 7. Deze samenvatting is te gebruiken voor het tentamen Hele getallen in het eerste jaar van de PABO. Dit tentamen wordt ook wel getallen en bewerkingen genoemd. Het is een volledige samenvatting met de plaatjes uit het boek erbij. De belangrijkste begrippen zijn gemarkeerd. Dit zorgt voor een overzichtelijke en duidelijke structuur.

i See more info x
 • Summary
 •  • 28 pages • 
 • by sannepabosamenvattingen • 
 • uploaded  29-06-2020
Quick View
i x
document-image
Samenvatting Hele Getallen
(32)
$4.18
83x  sold

Een uitgebreide samenvatting van het boek Hele getallen t.b.v. het vak Getallen en bewerkingen. Dit tentamen vindt plaats in periode C van de verkorte Digipabo. Ik heb zelf een 9,4 voor dit tentamen gehaald.

i See more info x
 • Summary
 •  • 41 pages • 
 • by RCE • 
 • uploaded  10-04-2017
Quick View
i x
document-image
Samenvatting reken-wiskundedidactiek - Hele getallen en Meten en Meetkunde, ISBN9789006955385 Rekenen en Rekendidactiek Meten en Meetkunde, ISBN9789006955361 Reken-wiskundedidactiek Hele getallen
(5)
$5.75
31x  sold

Samenvatting van het boek Reken-wiskundedidactiek - Hele getallen (hoofdstuk 2, 3, 4, 5 en 7) en het boek Reken-wiskundedidactiek - Meten en Meetkunde (hoofdstuk 1, 2, 3 en 4).

i See more info x
 • Summary
 •  • 33 pages • 
 • by kimbrummelhuis1 • 
 • uploaded  04-01-2021
Quick View
i x
document-image
Samenvatting hele getallen
(7)
$5.23
29x  sold

Samenvatting boek hele getallen voor het vak getallen en bewerkingen, met duidelijke schema's en voorbeelden. Let wel op: ik schrijf mijn samenvattingen verhalend. Vind je dit niet fijn? Dan raad ik je aan voor een andere samenvatting te gaan!

i See more info x
 • Summary
 •  • 19 pages • 
 • by lisannespabo • 
 • uploaded  17-09-2020
Quick View
i x
document-image
Rekendidactiek: Hele getallen
(9)
$3.65
27x  sold

Dit is een uitgebreide en overzichtelijke samenvatting van het boek Hele getallen. De samenvatting bestaat uit de volgende hoofdstukken; 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8.2.1. De samenvatting bevat ondersteunende plaatjes en tabellen.

i See more info x
 • Summary
 •  • 36 pages • 
 • by anniquevanson • 
 • uploaded  02-01-2018
Quick View
i x

Do you have documents that match this book? Sell them and earn money with your knowledge!

Newest Rekendidactiek: Hele getallen summaries

document-image
De samenvatting om het tentamen Getallen en Bewerkingen te halen
(0)
$8.90

Ik heb deze samenvatting geschreven voor het tentamen getallen en bewerkingen. De samenvatting is gebaseerd op het boek 'hele getallen'. Ik heb zelf een hoog cijfer gehaald voor het tentamen met deze samenvattingen. In de samenvattingen zijn ook voorbeelden visueel weergegeven.

i See more info x
 • Summary
 •  • 43 pages • 
 • by sannebirtwhistle • 
 • uploaded  29-03-2022
Quick View
i x
document-image
Beroepsproduct rekenen-wiskunde Pabo InHolland cijfer 8,2!
(0)
$8.06

Dit beroepsproduct schrijf je in het eerste semester van de Pabo Verkorte Deeltijd studie voor het vak rekenen-wiskunde. Je gebruikt hiervoor de studieboeken, maar gaat zelf ook op zoek naar literatuur die de keuze van realistisch versus traditioneel rekenonderwijs uiteenzet. Je ontwerpt aan de hand van deze literatuur 5 rekenlessen. Dit beroepsproduct is geschreven in december 2021, ik had er een 8,2 voor. Dit verslag mag niet worden gekopieerd, maar dient als voorbeeld en ter inspiratie in h...

i See more info x
 • Essay
 •  • 40 pages • 
 • by AnnemarieSchipper • 
 • uploaded  17-07-2022
Quick View
i x
document-image
Rekenen 1.2 hoofdstukken 1.1 - 2.1 - 2.2 - 3 - 4.1 - 4.2 - 5.3 PABO
(0)
$7.74

Hele getallen reken-wiskundedidactiek samenvatting leerjaar 1 kwartiel 2 Pabo Enschede Hoofdstukken 1.1 - 2.1 - 2.2 - 3 - 4.1 - 4.2 - 5.3

i See more info x
 • Summary
 •  • 10 pages • 
 • by MevrKraj • 
 • uploaded  14-04-2022
Quick View
i x
document-image
Rekenen hele getallen thema 2 en 3
(0)
$5.23

Het document bevat een samenvatting van de lessen die zijn gegeven op de PABO HZ University of Applied Sciences. Deze lessen gaan over hoofdstukken 1, 5 en 7 uit het boek Hele Getallen.

i See more info x
 • Summary
 •  • 13 pages • 
 • by nadinedejong3 • 
 • uploaded  23-06-2022
Quick View
i x
document-image
Hoofdstuk 2 'Ontluikende gecijferdheid' samenvatting
(0)
$3.13

Een simpele samenvatting over hoofdstuk 2 van het boek 'Hele getallen'. De belangrijke begrippen zijn gemarkeerd en zoveel mogelijk uitgelegd en er is een duidelijke indeling van kopjes. Veel plezier/sterkte met leren en veel succes gewenst op het tentamen!

i See more info x
 • Summary
 •  • 4 pages • 
 • by GeertjePeertje • 
 • uploaded  04-06-2022
Quick View
i x
document-image
Samenvatting Reken en wiskundedidactiek - Hele getallen hoofdstuk 3, ISBN: 9789006955361 Kennisbasistoets Rekenen (owe1.07b)
(0)
$3.13

In dit document is een samenvatting over hoofdstuk 3 'aanvankelijk rekenen' te lezen. Alle belangrijke begrippen zijn gemarkeerd en zo goed mogelijk uitgelegd. Veel plezier met lezen en succes op de toets!

i See more info x
 • Summary
 •  • 6 pages • 
 • by GeertjePeertje • 
 • uploaded  08-06-2022
Quick View
i x

Do you have documents that match this book? Sell them and earn money with your knowledge!

Why study with the book summaries on Stuvia?

girl_laptop_stairs

Relevance, efficiency and convenience. These are important elements when studying or preparing for a course or exam. Studying with the help of book summaries, which are linked to the ISBN number of your (study) book, is more relevant than ever. Your fellow students or tutors are sharing their knowledge to help you prepare for your exams. Find the ISBN number of your book and you'll be sure to buy the right summary. That way you won't be faced with surprises during your exams.

boy_beanie

All summaries on Stuvia are written by students who have already taken the exam, lecturers who teach the study material or professional publishers. As a result, you can be confident that you will understand the course material more easily and that the summary contains all elements that are tested in the exam. Find the book you need to study by its ISBN and choose the best textbook summary.

Summary Rekendidactiek: Hele getallen

Reken-wiskundedidactiek
De driedelige serie Reken-wiskundedidactiek vormt een belangrijke bron voor aanstaande leraren basisonderwijs voor het vak Rekenen-wiskunde. De uitgangpunten:
- Opgezet vanuit de domeinen van de Kennisbasis: hoe komen ze voor in de realiteit, om welke wiskunde(taal) gaat het en hoe kun je eraan werken in de basisschool.
- Aandacht in elk deel voor de globale theorie van het leren en onderwijzen van rekenen-wiskunde.
- Speelt in op de hogere eisen die de Kennisbasistoets stelt aan de professionele gecijferdheid van studenten en houdt tegelijk voldoende rekening met al het overige dat in de Kennisbasis zit: didactiek, leerlijnen en differentiatie.
Hele getallen gaat over ons getalsysteem, eigenschappen van bewerkingen en de wiskundetaal bij hele getallen. De didactiek die beschreven wordt gaat uit van een lange leerlijn die al bij de kleuters begint. Aan bod komen het verwerven van elementair getalbegrip, het leren van de basisbewerkingen, hoofdrekenen, schattend rekenen, kolomsgewijs en cijferend rekenen. Aan het verantwoord gebruik van de zakrekenmachine en aan verbanden in relatie tot hele getallen wordt apart aandacht besteed.
Naast de boeken is er een ondersteunende website www.paborekenen.nl met o.a. docentenhandreikingen en oefenmateriaal voor de Kennisbasistoets voor de student.