Samenvattingen 5 vakken (2de jaar Orthopedagogie semester 1) - $22.74   Add to cart

Bundle

Samenvattingen 5 vakken (2de jaar Orthopedagogie semester 1)

- filosofisch en ethisch denken - psychopathologie - orthopedagogiek - welzijnsbeleid - praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden

5 items

Samenvatting filosofisch en ethisch denken 2.1

(0)
$6.09

Alle hoofdstukken aangevuld met notities en PPT veel succes!

View example

Samenvatting Psychopathologie 2.1 (2018-2019)

(0)
$11.09

PPT notities boek (psychiatrie een inleiding) succes!

View example

Samenvatting orthopedagogiek 2.1 (2018-2019)

(0)
$9.98

1x sold

Boek: psychiatrie een inleiding PPT aanvulling notities van de les en boek. Veel succes!

View example

Samenvatting welzijnsbeleid 2.1 (2018-2019)

(0)
$8.87

Inclusief de ppt en aanvullingen bijlagen ook in verwerkt! Veel succes!

View example

Samenvatting: Praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden 2.1 Onderzoeksmethodologie (2018-2019)

(0)
$5.54

Wetenschap en onderzoek Onderzoekstechnische begrippen Voorbereiding van een kwalitatief onderzoek: Planning van de vragenlijst/survey/enquête Opstellen van een vragenlijst Trekken van een steekproef Probleem van de non respons en representativiteit Verwerken van een enquête Begrippen van kwalita...

View example
jadestaal

The best study guides

Avoid resits and achieve higher grades with the best study guides, textbook notes, and class notes written by your fellow students.

Avoid resits

With the study guides and notes written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 350,000 specific notes are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Get better grades

Thanks to the study guides written by fellow students specifically for your courses, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.

Earn while you study

Have you written lots of study guides or notes? Earn hundreds of dollars each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over $500,000 from selling their work to other students.

$41.56   $ 22.74
  • (0)
  Add