Recht en Ethiek - $19.22   Add to cart

Bundle

Recht en Ethiek

Een bundel met daarin verschillende mindmaps waarin wordt weergegeven wat er in de les is besproken, hierbij zit ook de college-aantekeningen en een oefentoets waarin wordt weergegeven hoe de vragen op het tentamen kunnen worden gesteld.

7 items

Oefentoets Recht en Ethiek

(0)
$8.05

Oefentoets van het vak Recht en Ethiek die weergeeft hoe de vragen op de toets kunnen worden gesteld.

View example

Mindmap Filosofen Recht en Ethiek

(0)
$8.05

Een mindmap waarin wordt weergegeven welke filosofen aan bod zijn gekomen tijdens de colleges van Recht en Ethiek

View example

Mindmap RenE 4

(0)
$8.05

Een mindmap waarin een korte beschrijving is gegeven van het beperken van grondrechten en waarin de kenmerken, sterktes en zwaktes zijn beschreven van het IVRK

View example

Mindmap RenE 3

(0)
$8.05

Een mindmap waarin wordt beschreven wat het internationaal recht inhoudt, hoe een verdrag tot stand komt en waarin een beschrijving wordt gegeven van instructienormen en self-executingnormen.

View example

Mindmap RenE 2

(0)
$8.05

Een mindmap waarin wordt beschreven wat zorgethiek en rechtenethiek inhoudt, het natuurrecht en rechtspositivisme wordt beschreven en het universalisme versus relativisme wordt kort uitgelegd.

View example

Mindmap RenE 1

(0)
$8.05

Een korte beschrijving van de formele principes en de materiële criteria met daarbij de voorwaardes gesteld aan de materiële criteria. Een beschrijving van de ethische reflectie en een korte uitleg over normatieve en descriptieve uitspraken. Daarbij een overzicht van de verschillende soorten ethie...

View example

Recht en Ethiek

(0)
$7.43

In dit document zijn aantekeningen gemaakt van de behandelde stof in de les.

View example
Kris134

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$55.75   $ 19.22
  • (0)
  Add to cart