Lottebant

Ik bied op mijn pagina bijna alle vakken aan van psychologie aan de Tilburg Universiteit, van elke jaarlaag. Ik maak altijd mijn eigen samenvattingen aan de hand van het boek/artikelen en daarnaast de hoorcolleges. Tot nu toe altijd alles gehaald met mijn eigen aantekeningen en samenvattingen (gemiddeld een 8,2) en hoop jullie daar ook mee te helpen! :)

Community

 • Followers
 • Following

43 Reviews received

35 items

Uitgebreide Hoorcollege aantekeningen (HC1 t/m HC14) Wetenschapsfilosofie

(0)
$4.48
2x  sold

In dit document bevindt zich zeer uitgebreide aantekeningen van de hoorcolleges van Wetenschapsfilosofie (psychologie jaar 3 Tilburg Universiteit) van Hans Dooremalen en Michael Vlerick. Hier zal in de eerste hoorcolleges met name een filosofisch perspectief worden gegeven op wat kennis of wetenschap is waar belangrijke namen zoals Socrates, Descartes, Popper en Feyerabend onder ander voorbij komen. Het tweede deel gaat met name in op irrationaliteit, denkfouten, hoe we deze kunnen voorkomen en ...

i x
 • Summary
 •  • 62 pages • 
 • by lottebant • 
 • uploaded  04-12-2019
Quick View
i x

Uitgebreide hoorcollege aantekeningen & Oefenvragen (HC1 t/m HC11) Toegepaste methoden en statistiek

(0)
$4.48
6x  sold

In dit document zitten uitgebreide aantekeningen van de hoorcolleges van toegepaste methoden en statistiek in het 3e jaar van psychologie aan de Tilburg Universiteit. Per hoorcollege zijn er ook enkele oefenvragen met de antwoorden geformuleerd. De verschillende begrippen zoals padanalyse, principale componentenanalyse, factoranalyse (EFA CFA) en structural equation modeling worden allemaal hierin besproken. Succes met leren!

i x
 • Summary
 •  • 42 pages • 
 • by lottebant • 
 • uploaded  13-10-2019
Quick View
i x

Psychodiagnostiek: Uitgebreide hoorcollege-aantekeningen (HC1 t/m HC7) & Samenvatting artikelen (Hermsen & Gelso) & 20 Oefenvragen

(6)
$3.92
16x  sold

In dit document staat een uitgebreide samenvatting van het artikel van Hermsen et al., (2014) en Gelso (2013) & uitgebreide hoorcollege-aantekeningen voor het vak psychodiagnostiek in het derde jaar van Psychologie aan de Tilburg Universiteit. Per hoorcollege zijn er oefenvragen gemaakt waarvan de antwoorden onderaan het document worden gegeven. In deze aantekeningen komen alle stappen van de diagnostische cyclus terug en komen de verschillende theoretische concepten uit de artikelen, zoals het...

i x
 •  Book
 • Summary
 •  • 28 pages • 
 • by lottebant • 
 • uploaded  10-10-2019
Quick View
i x

Uitgebreide literatuursamenvatting Criminaliteit, Cognitie en Persoonlijkheid (2019). McMurran & Howard: Personality, Personality Disorder and Violence

(0)
$5.61
1x  sold

In dit document worden alle hoofdstukken (HFD 1 t/m HFD 16) van het boek van Personality, Personality Disorder and Violence (2009) van McMurran & Howard uitgebreid samengevat. Dit boek gaat in op de verschillende persoonlijkheidsstoornissen, de link tussen persoonlijkheid en geweld evenals hechtingsproblemen en verschillende criminele denkstijlen. De samenvatting is uitgebreid en gaat diep in op de belangrijkste hoofdzaken. Heel veel succes met leren!

i x
 •  Book & Bundle
 • Summary
 •  • 51 pages • 
 • by lottebant • 
 • uploaded  07-06-2019
Quick View
i x

Uitgebreide Hoorcollege aantekeningen (HC1 t/m HC11) Criminaliteit, Cognitie en persoonlijkheid Aantekeningen werkcollege (WC1)

(2)
$3.92
17x  sold

In dit document zitten zeer uitgebreide aantekeningen van de hoorcolleges van Elien de Caluwe voor het vak Criminaliteit, Cognitie en Persoonlijkheid. De aantekeningen zijn een samenvatting van de powerpoints evenals alles wat in het hoorcollege gezegd. Er wordt onder andere ingegaan op verschillende persoonlijkheidsstoornissen, psychopathie, geweld én verschillende modellen die de link tussen persoonlijkheidsstoornissen en geweld verduidelijken. Tot slot ook aantekeningen van het werkcollege w...

i x
 •  Book & Bundle
 • Summary
 •  • 64 pages • 
 • by lottebant • 
 • uploaded  22-05-2019
Quick View
i x

Literatuursamenvatting & uitgebreide hoorcollege aantekeningen van sociologie voor psychologen (2019).

(0)
$7.85
13x  sold

Deze bundel bestaat uit de volgende onderdelen: • Uitgebreide hoorcollege aantekeningen (HC 1 t/m HC12) • Macionis, J., Peper, B. & Van der Leun, J. (2014). De Samenleving: Kennismaking met de sociologie. Benelux: Pearson. (H1 t/m H18). • Palmer, R., E. (1969). Hermeunetics. • Burawoy, M. (2005). for public society. Heel veel succes met leren

i x
 • Bundle
 •  • 2 items • 
 • by lottebant • 
 • uploaded  26-03-2019
i x

Literatuursamenvatting Sociologie voor psychologen (2019). Macionis & Peper, Burroway en Palmer

(1)
$6.73
1x  sold

LITERATUURSAMENVATTING SOCIOLOGIE VOOR PSYCHOLOGEN TILBURG UNIVERSITEIT 2019. BESTAANDE UIT: • Macionis, J., Peper, B. & Van der Leun, J. (2014). De Samenleving: Kennismaking met de sociologie. Benelux: Pearson. (H1 t/m H18). • Palmer, R., E. (1969). Hermeunetics. Nortwestern University: Press (Pag. 3 – 45). • Burawoy, M. (2005). For public sociology. American sociological review, 70(1), 4-28. (ARTIKEL). In deze litersamenvatting komt alle stof terug die voor het tentamen van sociolo...

i x
 •  Book & Bundle
 • Summary
 •  • 66 pages • 
 • by lottebant • 
 • uploaded  26-03-2019
Quick View
i x

Literatuursamenvatting • Burawoy, M. (2005). For public sociology. Sociologie voor psychologen (2019).

(0)
Free
52x  sold

In dit document zit een korte samenvatting van het artikel van Burroway die ingaat op de vier verschillende typen van sociologie: - Publieke sociologie - Beleidsmatige sociologie - Professionele sociologie - Kritische sociologie In dit artikel worden 11 verschillende thesissen besproken die ingaan op de relevantie van deze verschillende disciplines, de plaats van de socioloog en de problemen die voor kunnen komen bij deze disciplines.

i x
 • Summary
 •  • 4 pages • 
 • by lottebant • 
 • uploaded  26-03-2019
Quick View
i x

Literatuursamenvatting Palmer Hermeneutics (p. 3 - 45). Sociologie voor psychologiestudenten

(2)
$3.36
17x  sold

In dit document wordt het volgende boek samengevat: • Palmer, R., E. (1969). Hermeunetics. Nortwestern University: Press (Pag. 3 – 45). De stof gaat in op de verschillende definities van hermeneutiek in de geschiedenis, bestaande uit 3 soorten én de definities van hermeneutiek in de moderne tijd, bestaande uit 6 soorten. Het gaat in op de interpretatie en begrijpen van teksten, symbolen en mythen en kijkt daarnaast naar hoe hermeneutiek zich ontwikkeld heeft over de tijd heen. Succes met ...

i x
 •  Book
 • Summary
 •  • 7 pages • 
 • by lottebant • 
 • uploaded  25-03-2019
Quick View
i x