TVET College and UNISA Products

A range of study guides and materials for TVET College and UNISA students.

Community

 • Followers
 • Following

9 Reviews received

3 items

BNU1501 (Basic Numeracy) - Departement Besluitkunde - UNISA (Afrikaans) - 2022-2023

(0)
R50,00
0x  sold

Hierdie studiegids (in Afrikaans) bevat alles wat nodig is vir die kursus en 'n paar ekstra wenke. Dit dek die noodsaaklikhede in die boek soos Basiese Konsepte, Eksponente, Logaritmes, Algebraïese Breuke, Algebraïese Grafieke, Mensurasie en Basiese Finansiële Berekeninge. Alles vir die eksamen word gedek (en sluit 'n paar vorige vraestelle en antwoorde in). Deel hierdie skakel met al jou vriende!

i x
 • Summary
 •  • 61 pages • 
 • by collegenotesza • 
 • uploaded  23-01-2022
Quick View
i x

BNU1501 (Basic Numeracy) - Department of Decision Sciences - UNISA (English) - 2022-2023

(0)
R50,00
1x  sold

This study guide (in English) contains everything needed for the course and some extra hints. It covers the essentials in the book such as Basic Concepts, Exponents, Logarithms, Algebraic Fractions, Algebraic Graphs, Mensuration and Basic Financial Calculations. Everything for the exams is covered (and includes some past question papers and answers). Share this link with all your friends! #ACCESSIBILITY #ACCOUNTINGSCIENCES #AGRICULTUREANDENVIRONMENTALSCIENCES #BASICNUMERACY #BNU1501 ...

i x
 • Summary
 •  • 62 pages • 
 • by collegenotesza • 
 • uploaded  14-02-2021
Quick View
i x

Mathematics N1 and Mathematics N2 (MATHN1 & MATHN2) - Engineering Studies (NATED Report 191) - TVET College (English) - 2022-2023

(9)
R50,00
34x  sold

This study guide (in English) contains everything needed for the course and some extra hints. It covers the essentials in the book such as Basic Concepts, Exponents, Logarithms, Factorisation, Algebraic Fractions, Algebraic Graphs, Radian Measurement, Trigonometry and Mensuration. Everything for the exams is covered (and includes some past question papers and answers). Share this link with all your friends!

i x
 •  Book
 • Summary
 •  • 73 pages • 
 • by collegenotesza • 
 • uploaded  01-08-2017
Quick View
i x