Samenvatting: Recht in bedrijf - ondernemingsrecht, goederenrecht, fiscaal recht, IT-recht en M&O - $9.75   Add to cart

Summary

Samenvatting: Recht in bedrijf - ondernemingsrecht, goederenrecht, fiscaal recht, IT-recht en M&O

Samenvatting van het tentamen recht in bedrijf: Basisboek recht: Hs2: 2.9 t/m 2.12 (muz van blz. 183 en 184) 4.1 t/m 4.3.5 (muz van de kopjes ‘Europees economisch samenwerkingsverband’, ‘Europese vennootschap’, ‘Europese coöperatieve vennootschap’) 4.3.10 4.5 t/m 4.5.1 4.5.3 4.5.4 Hoofdstukken vermogensrecht: Hs13: 13.1 t/m 13.5 13.7 Artikelen Nviagator Reader Wet Inkomstenbelasting: Helemaal It-recht: Hs2, Hs5 en Hs9 Organisatiewijs: Hele boek aan de Hanze Hogeschool Groningen, leerjaar 1, blok 4. Bevat handige tabelletjes!!

Preview 4 out of 55  pages

miloukyra

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 300,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 9.75
  • (0)
  Add to cart