Samenvatting Perspectief vanuit School - $6.55   Add to cart

Summary

Samenvatting Perspectief vanuit School

Zeer uitgebreide samenvatting van alle hoofdstukken en artikelen van het vak Perspectief vanuit School. De samenvatting bestaat uit de volgende hoofdstukken en artikelen: - Inleiding. Zeguers, M.H.T & Snellings, P. (2016). In P. Snellings & M.H.T. Zeguers (Eds.), Interventies in het onderwijs: Leerproblemen (Vol. 2). Amsterdam: Boom. - H2. Tijms, J., Scheltinga, F., Zeguers, M.H.T. & Snellings, P. (2016). Dyslexie. In P. Snellings & M.H.T. Zeguers (Eds.), Interventies in het onderwijs: Leerproblemen (Vol. 2). Amsterdam: Boom. - Norton, E. S., & Wolf, M. (2012). Rapid automatized naming (RAN) and reading fluency: Implications for understanding and treatment of reading disabilities. Annual Review of Psychology, 63, 427-452. - Snellings, P., van der Leij, A., de Jong, P. F., & Blok, H. (2009). Enhancing the reading fluency and comprehension of children with reading disabilities in an orthographically transparent language. Journal of Learning Disabilities, 42(4), 291-305. - H7. Boyer, B.E., De Vries, M & Dovis, S. (2016). Tekorten in executieve functies. In P. Snellings & M.H.T. Zeguers (Eds.), Interventies in het onderwijs: Leerproblemen (Vol. 2). Amsterdam: Boom. - Prins, P. & Van der Oord, S. (2014). Stoornissen in de aandacht en impulsregulatie. In P. Prins & C. Braet (Eds.), Handboek klinische ontwikkelingspsychologie (2e geheel herziene editie, pp. 277-301). Houten: Bohn Stafleu van Loghum/Springer Media. - H3. Milikowski, M. & Braams, T. (2016). Dyscalculie. In P. Snellings & M.H.T. Zeguers (Eds.), Interventies in het onderwijs: Leerproblemen (Vol. 2). Amsterdam: Boom. - Landerl, K., Fussenegger, B., Moll, K., & Willburger, E. (2009). Dyslexia and dyscalculia: Two learning disorders with different cognitive profiles. Journal of Experimental Child Psychology, 103(3), 309-324. - De Smedt, B., & Gilmore, C.K. (2011). Defective number module or impaired access? Numerical magnitude processing in first graders with mathematical difficulties. Journal of Experimental Child Psychology, 108, 278-292. - Eppink, A., Bok, I., & Taris, T. (2001). Sociaal vaardiger in een tweede cultuur. In A. Collot d'escury-Koenings, T. Snaterse & E. Mackaay-Cramer (Eds.), Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen. (pp. 47-64). Lisse: Swets & Zeitlinger. - Sparks, R. L., Patton, J., Ganschow, L., Humbach, N., & Javorsky, J. (2008). Early first-language reading and spelling skills predict later second-language reading and spelling skills. Journal of Educational Psychology, 100(1), 162-174. - Van de Vijver, F.J.R, Fontaine, R.J., & Schittekatte, M. (2007). Diagnostiek bij allochtone leerlingen. In K. Verschueren & H. Koomen (Eds.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding. (pp. 251-263). Antwerpen: Garant. - Van Gelderen, A., Schoonen, R., De Glopper, K., Hulstijn, J., Snellings, P., Simis, A., et al. (2003). Roles of linguistic knowledge, metacognitive knowledge and processing speed in L3, L2 and L1 reading comprehension; a structural equation modelling approach. International Journal of Bilingualism, 7(1), 7-25. - Vermande, M., van der Meulen, M., Aleva, L., Olthof, T., & Goossens, F. (2011). Pesten. In M. Taal & C. Poleij (Eds.), Interventies in het onderwijs: werken aan goede verhoudingen. Amsterdam: Boom. - Veenman, S., & Leenders, Y. (1993). Effects of a pre-service teacher preparation programme on effective instruction. Educational Studies, 19(1), 3-18. - H5. Ponsioen, A. & de Groot, A. (2016). Cognitieve beperkingen. In P. Snellings & M.H.T. Zeguers (Eds.), Interventies in het onderwijs: Leerproblemen (Vol. 2). Amsterdam: Boom. - H6. Hoogeveen, L. & Smeets, S. (2016). Hoogbegaafdheid. In P. Snellings & M.H.T. Zeguers (Eds.), Interventies in het onderwijs: Leerproblemen (Vol. 2). Amsterdam: Boom. - H1. Taal, M. (2016). Een cyclisch model van interventie. In P. Snellings & M.H.T. Zeguers (Eds.), Interventies in het onderwijs: Leerproblemen (Vol. 2). Amsterdam: Boom. - H4. Geurts, H. & Eling, P. (2016). Non-verbale leerstoornis: het belang van een sterkte-zwakte analyse. In P. Snellings & M.H.T. Zeguers (Eds.), Interventies in het onderwijs: Leerproblemen (Vol. 2). Amsterdam: Boom.

Preview 4 out of 37  pages

maximeklingers

Also available in bundle (1)

Leerpakket Perspectief vanuit School

$ 10.72   $ 8.94

1x sold

2 items
  • 1. Summary - Samenvatting perspectief vanuit school
  • 2. Class notes - Hoorcollege aantekeningen perspectief vanuit school

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 6.55
  • (0)
  Add to cart