Alle examens van HBO Bachelor opleiding Toegepaste Psychologie - $33.03   Add to cart

Bundle

Alle examens van HBO Bachelor opleiding Toegepaste Psychologie

Complete bundel met alle afgeronde onderzoeken, opdrachten en examens van de complete 3 jarige HBO Bachelor opleiding toegepaste Psychologie. Dit zijn eindonderzoeken van onderstaande vakken, complete portfolio van alle vakken , eindopdrachten van 1e en 2e fase, Reflecties Kernopgaven en de Eindscriptie. Alles met voldoende beoordeeld.

9 items

Destructieve Symbiose

(0)
$17.35

Eind opdracht Toegepast Psychologie Fase 1, voldoende afgerond voorzien van feedback.

View example

Eindopdracht Fase II Toegepaste Psychologie

(0)
$17.35

5x sold

Dit is de eindopdracht fase 2 voor HBO Bachelor Toegepaste Psychologie. Dit onderzoek gaat over suïcide onder adolescenten en de interventie methoden hiervoor. Dit onderzoek is beoordeeld met een 7.

View example

Alle portfolio opdrachten van alle vakken van HBO Bachelor Toegepaste Psychologie NCOI

(13)
$23.51

28x sold

Hierin zijn alle portfolio's opgenomen van de complete HBO Bachelor opleiding Toegepaste Psychologie aan het NCOI. Alle opdrachten zijn met een voldoende beoordeeld. De portfolio's van de volgende vakken zijn verwerkt: Algemene Psychologie, Ontwikkelings en levensfase Psychologie, Klinische Psycholo...

View example

Reflecties Kernopgaven HBO Toegepaste Psychologie

(2)
$10.63

11x sold

Alle refelecties op kernopgave van de HBO Bachelor opleiding Toepgepaste Psychologie: Deskundigheid, Integriteit, Respect en Verantwoordelijkheid. Uitgewerkt volgens de reflectiecyclus van Korthagen. Deze behoren toe aan je porfolio aan het einde van de opleiding.

View example

Eindopdracht Crossculturele psychologie

(0)
$8.39

Eindopdracht van het vak crossculturele psychologie. Behaald met een 7.5 HBO bachelor Toegepaste psychologie NCOI opleidingen.

View example

Presentatie Gedragsbeinvloeding

(0)
$8.39

Presentatie van het vak gedragsbeinvloeding , waarin het gaat over interventie door motiverende gespreksvoering bij iemand met faalangst. Deze presentatie is met een 8 beoordeeld. HBO bachelor toegepaste psychologie NCOI

View example

Module opdracht Psychologie Coaching en Beïnvloeding

(1)
$7.27

5x sold

Met een voldoende afgeronde module opdracht van het vak Psychologie Coaching en Beïnvloeding , specialisatie van het de HBO opleiding Toegepaste Psychologie. Verschillende casussen worden behandeld met verschillende methodieken.

View example

Eindopdracht Systeemgericht werken Casemanagement

(1)
$8.95

3x sold

Eindopdracht voor het vak Casesmanagement systeemgericht werken van de opleiding toegepaste psychologie. Is een uitwerking van een casus met systeemgericht werken.

View example

Eindscriptie Interventies voor re-integrerende kankerpatienten

(0)
$20.15

Eindscriptie ter afronding HBO Bachelor Toegepaste Psychologie. Met een 8 afgerond.

View example
RMathilda

The best study guides

Avoid resits and achieve higher grades with the best study guides, textbook notes, and class notes written by your fellow students.

Avoid resits

With the study guides and notes written by fellow students, you are guaranteed to be properly prepared for your exams. Over 350,000 specific notes are at your disposal. Your fellow students know exactly where the pitfalls lie and what the key elements will be to your success in that module. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Get better grades

Thanks to the study guides written by fellow students specifically for your courses, you will never miss a trick when it comes to your exams. No generic book summaries, but the specific content you need to ace your exams.

Earn while you study

Have you written lots of study guides or notes? Earn hundreds of dollars each month by selling your written material to your fellow students. Last year students earned over $500,000 from selling their work to other students.

$121.97   $ 33.03  6x  sold
  • (0)
  Add