Leerjaar 1, Social Work, hogeschool Viaa - $18.55   Add to cart

Bundle

Leerjaar 1, Social Work, hogeschool Viaa

Alles aan samenvattingen, uitgewerkte toetsdoelen en hoorcolleges wat ik van leerjaar 1 heb. In deze bundel komen de volgende vakken voor: opvoeden in ontwikkeling, groepsdynamica, samenleven in Nederland, oriënteren en observeren, diversiteit, mens- zijn, referentiekader opbouwen, inleiding methodisch werken.

17 items

Samenvatting Opvoeden in ontwikkeling toetsdoelen

(0)
$4.18

Een uitgebreide samenvatting van het vak opvoeden in ontwikkeling. In deze samenvatting zijn de toetsdoelen van hogeschool Viaa uitgewerkt. Het is veel leerstof maar minder werk dan alle boeken voor dit vak doornemen. Leer deze samenvatting grotendeels uit je hoofd en je kunt het tentamen maken.

View example

Samenvatting Groepsdynamica toetsdoelen

(0)
$4.18

Een samenvatting van het vak groepsdynamica waarbij de leerdoelen van hogeschool Viaa zijn uitgewerkt. Leer deze samenvatting uit je hoofd en je kent de hoofdlijnen van je tentamen.

View example

Samenleven in Nederland hoorcolleges

(1)
$4.18

Alle hoorcolleges en een instructiecollege van het vak Samen-leven in Nederland, gegeven door hogeschool Viaa.

View example

Samenvatting Samenleven in Nederland

(1)
$5.38

2x sold

Een samenvatting van het vak Samen-leven in Nederland volgens de leerdoelen van hogeschool Viaa. Als je deze samenvatting goed leert ken je de hoofdlijnen van je tentamen.

View example

Samenvatting Oriënteren en observeren hoorcolleges

(1)
$4.18

De hoorcolleges 1 tm 4 van het vak oriënteren en observeren, gegeven door hogeschool Viaa.

View example

Samenvatting Oriënteren en observeren

(1)
$4.18

De toetsdoelen van het vak Oriënteren & observeren uitgewerkt zoals deze staan beschreven bij hogeschool Viaa.

View example

Diversiteit (korte samenvatting hoofdpunten)

(0)
$3.58

Een korte samenvatting van het vak Diversiteit met de hoofdlijnen. Alleen deze samenvatting is natuurlijk niet voldoende om het tentamen mee in te gaan maar hierin staat wel de belangrijkste informatie. Voor de uitgebreide samenvatting, zie mijn pagina.

View example

Samenvatting Diversiteit (volgens de toetsdoelen)

(0)
$4.18

Een samenvatting van het vak Diversiteit volgens de toetsdoelen van hogeschool Viaa. Leer deze toetsdoelen goed uit je hoofd in combinatie met de hoorcolleges en je weet alles wat je zou moeten kennen om het tentamen goed voorbereid in te gaan!

View example

Samenvatting Mens zijn- Alle leerdoelen van psychologie en filosofie

(3)
$4.78

1x sold

In dit document (grotendeels handgeschreven, maar duidelijk leesbaar) staan alle leerdoelen uitgewerkt van Hogeschool Viaa. Met deze samenvatting heb je dan ook alle informatie die benodigd is om je tentamen te halen! (Eventueel ook in bundel te koop aangeboden met mijn aantekeningen van de hoorcol...

View example

Uitwerking/samenvatting van de leerdoelen een referentiekader opbouwen

(0)
$6.57

1x sold

In deze samenvatting staan alle leerdoelen beschreven die werden aangedragen door hogeschool Viaa. Leer deze pagina's goed uit je hoofd en je kent het grootste gedeelte van het tentamen!

View example

inleiding methodisch werken hoorcolleges

(1)
$4.18

Alle hoorcolleges van het vak: Inleiding methodisch werken.

View example

diversiteit hoorcolleges

(0)
$4.18

2x sold

Mijn notities van de hoorcolleges 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8. Deze aantekeningen zijn dus vrijwel compleet. In deze notities staan de hoofdlijnen van wat je moet kennen voor het tentamen.

View example

opvoeden in ontwikkeling hoorcolleges

(0)
$4.18

Mijn notities van de hoorcolleges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9. De hoofdlijnen voor het tentamen staan hier in.

View example

hoorcolleges groepsdynamica

(0)
$4.18

Mijn notities van de hoorcolleges 1, 2, 4, 5, 6

View example

Een referentiekader opbouwen, hoorcolleges

(0)
$4.18

1x sold

Mijn aantekeningen van de hoorcolleges van een referentiekader opbouwen. In deze aantekeningen staan de hoorcolleges 1, 2, 4, 5, 6 genoteerd.

View example

hoorcolleges mens zijn

(0)
$4.18

De hoorcolleges van het vak mens zijn. Dit zijn mijn aantekeningen van de hoorcolleges. In deze aantekeningen staan van het deel psychologie: hoorcollege 1, 2, 3, 5, en 6 en van het deel filosofie hoorcollege 1.

View example

Samenvatting uitwerking van de leerdoelen inleiding methodisch werken

(3)
$3.58

2x sold

Deze samenvatting is opgebouwd met uitwerkingen van de leerdoelen zoals ze staan omschreven bij Hogeschool Viaa. De informatie is zo kort en duidelijk mogelijk beschreven.

View example
JoelleHessing

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 450,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$74.03   $ 18.55  2x  sold
  • (0)
  Add to cart