Ikokoutchri

On this page, you find all documents, bundles, and flashcards offered by seller ikokoutchri.

Community

 • Followers
 • Following

13 items

Alle college aantekeningen van hersenen en cognitie/ cognitie en gedrag

(0)
$5.94
1x  sold

Dit is een uitgebreide samenvatting van alle colleges van hersenen en cognitie/ cognitie en gedrag. Ook de theorie uit de colleges van de Signaal Detectie Theorie en Toegepaste Cognitieve Psychologie is hierin verwerkt. Zelf hier een 8,5 mee gehaald!

i x
 •  Book
 • Class notes
 •  • 37 pages • 
 • by ikokoutchri • 
 • uploaded  01-11-2020
Quick View
i x

Essay, hersenen en cognitie, hersenen en cognitie/ cognitie en gedrag

(0)
$5.56
0x  sold

Dit is het essay voor het vak Cognitie en Gedrag (voorheen Hersenen en Cognitie). Het is verplicht om dit essay te schrijven. Dit essay gaat over Alzheimer en de ontwikkeling hiervan. Je kan dit Essay als voorbeeld gebruiken voor elk van de onderwerpen. Cijfer: 8,5

i x
 •  Book
 • Essay
 •  • 9 pages • 
 • by ikokoutchri • 
 • uploaded  01-11-2020
Quick View
i x

Tutoraat - Beleidsrapport psychologie als wetenschap

(0)
$5.56
0x  sold

Dit is het onderzoeksverslag voor het vak Psychologie als Wetenschap (EOZP), met als onderwerp: "In hoeverre is de Mentale Ruis bij Neuroticisme gerelateerd aan de Temporele Variabiliteit in Basale Cognitieve Processen tijdens de Reactietijdtaken?" Dit is een replicatie van de studie van Robinson en Tamir (2005). Het gaat hier om het beleidsrapport dat geschreven moet worden in delen voor verschillende vakken vanaf het tweede blok van de studie psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Zelf...

i x
 • Essay
 •  • 24 pages • 
 • by ikokoutchri • 
 • uploaded  01-11-2020
Quick View
i x

Alle hoorcolleges van BPOP uitgebreide samenvatting inclusief alle DSM-criteria

(0)
$4.45
3x  sold

Dit document bevat uitgebreide Nederlandse aantekeningen van alle 22 hoorcolleges van het vak Biopsychosociale perspectieven op psychopathologie (BPOP). Het bevat alle DSM-criteria, de bijbehorende stoornissen en de genezingswijzen en er zitten meerdere verhelderende screenshots bij van de hoorcollegeslides met duidelijke uitleg. Handig om er naast te hebben bij het online tentamen mits dat geoorloofd wordt door de Universiteit.

i x
 •  Book
 • Class notes
 •  • 96 pages • 
 • by ikokoutchri • 
 • uploaded  28-10-2020
Quick View
i x

Bundel van GPDTT - Grondslagen van de psychologische diagnostiek en testtheorie

(0)
$14.26
0x  sold

In deze bundel zitten alle college aantekeningen inclusief uitleg van alle formules+begrippen, alle antwoorden op de vragen van testtheorie, antwoorden van het verplichte SPSS practicum en tot slot ook de gehele testbeoordeling opdracht van het vak GPDTT Grondslagen van de Psychologische Diagnostiek en Testtheorie. Alles is beoordeeld met een 8!!

i x
 • Bundle
 •  • 4 items • 
 • by ikokoutchri • 
 • uploaded  26-10-2020
i x

KOM deeltentamen 1 Starterpack

(0)
$13.00
0x  sold

Hierin staan alle begrippen en de uitwerkingen ervan die belangrijk zijn voor de eerste deeltentamen voor het vak Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek oftewel KOM van de studie Psychologie op de Universiteit van Utrecht. Ook de voorbereidende opdrachten voor de eerste werkgroep en de samenvattingen van de colleges staan erin succes!!

i x
 • Bundle
 •  • 3 items • 
 • by ikokoutchri • 
 • uploaded  15-09-2019
i x