• 127 Search Results 'visie en missie'
 • 1

  Filter(s)

All 127 results

document-image
Verslag de pedagogische opdracht van de school pabo inholland 2.2
(3)
$4.21
5x  sold

Het verslag de pedagogische opdracht van de school is geschreven in periode 2.2 van de pabo InHolland. Het verslag kan niet gekopieerd worden i.v.m. de plagiaatscan, maar dient als een goed voorbeeld en houvast tijdens het schrijven van je verslag. Het verslag is beoordeeld met een 8.6! Voor bewijs zie bladzijde 1 van het inkijkexemplaar. Voor de inhoud van dit verslag zie de inhoudsopgave in het voorbeeldexemplaar. O Ontwerpen ideale basisschool O Onderwijsconcept en schoolgids met visie en ...

i See more info x
 •  Bundle
 • Essay
 •  • 43 pages • 
 • by lisapabosamenvattingen • 
 • uploaded  29-08-2020
Quick View
i x
document-image
Bedrijfsplan supermarkt MBO niveau 4
(5)
$18.15
24x  sold

In hoofdstuk 1 ga ik organisatie beschrijven, hoe ik ben als manager, de missie en visie, organisatiestructuur, doelgroep en winkelformule. In hoofdstuk 2 ga ik imago-onderzoek doen, achter komen wat de wensen en behoefte van doelgroep zijn. In hoofdstuk 3 ga ik analyse van de omgeving en concurrentie doen. Ik ga onderzoeken invloed van de omgeving, directe concurrenten en indirecte concurrenten. In hoofdstuk 4 ga ik analyse van commercieel en financieel. Ook ga ik een imago-onderzoek uitvoeren,...

i See more info x
 • Summary
 •  • 47 pages • 
 • by milator • 
 • uploaded  09-06-2020
Quick View
i x
document-image book-image
Masterclass Organisatie en Cultuur - Eindcijfer 7 inclusief beoordeling
(1)
$13.91
3x  sold

NCOI Eindproduct Masterclass Organisatie en Cultuur (Cijfer 7) beoordeeld op 26 december 2019. Omwille van de privacy zijn namen onzichtbaar gemaakt, evenals de naam van de organisatie. *********************************************************************************** Exameninformatie 1. Wat levert u in? Deze Masterclass wordt afgesloten met een eindopdracht in de vorm van een praktijkplan. Het praktijkplan resulteert in een plan van aanpak voor het desbetreffende management op welke wijze de...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Other
 •  • 31 pages • 
 • by lizzyprins • 
 • uploaded  30-10-2020
Quick View
i x
document-image
Beroepsproduct Understanding the Market - Marketing Management - Commerciële Economie - Inleiding Onderzoek
(0)
$17.48

Beroepsproduct Avans Hogeschool Your Market periode 1 jaar 2. Inleiding voor het marktonderzoek geschreven voor Coolblue met als score 8 uit 10 beoordeeld als resultaat. Dit document is zeer geschikt om inspiratie op te doen voor een beginnend Marketing student die een inleidend marktonderzoek moet schrijven voor een (fictief) bedrijf. Als je meer te weten wilt komen over Coolblue, of gewoon op zoek bent naar goede voorbeelden hoe je zo’n analyse moet schrijven, dan zit je hier goed! Deze scri...

i See more info x
 • Thesis
 •  • 24 pages • 
 • by tomhaneveer • 
 • uploaded  19-04-2021
Quick View
i x
document-image
Beroepsproduct Your Market - Marketing Management - Commerciële Economie - Externe Analyse (Meso&Macro) Coolblue
(5)
$16.92
18x  sold

Beroepsproduct Avans Hogeschool Your Market periode 2 jaar 1. Externe analyse geschreven voor Coolblue met als score 9 uit 10 beoordeeld als resultaat. Dit document is zeer geschikt om inspiratie op te doen voor een beginnend Marketing student die een externe analyse moet schrijven voor een (fictief) bedrijf. Als je meer te weten wilt komen over de externe analyse van Coolblue, of gewoon op zoek bent naar goede voorbeelden hoe je zo’n analyse moet schrijven, dan zit je hier goed! Deze scri...

i See more info x
 • Thesis
 •  • 27 pages • 
 • by tomhaneveer • 
 • uploaded  17-08-2020
Quick View
i x

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia  
document-image
S21 Cultuursensitief werken in zorg en welzijn
(0)
$3.62
3x  sold

In dit verslag wordt een casus centraal gesteld die plaats heeft gevonden binnen de thuiszorgorganisatie, betreffende voorkomende problemen met betrekking tot cultuursensitief werken in zorg en welzijn. Dit verslag bestaat uit vijf hoofdstukken en een bijlage. In het eerste hoofdstuk wordt de missie en visie van de thuiszorgorganisatie beschreven. Hoofdstuk 2 geeft drie interculturele knelpunten aan waar het wijkteam tegenaan loopt. Één knelpunt zal in dit verslag verder worden geanalyseerd. D...

i See more info x
 • Other
 •  • 33 pages • 
 • by Thilly92 • 
 • uploaded  05-02-2021
Quick View
i x
document-image
Stageplan Hbo Stage
(0)
$17.54
1x  sold

− De strategische missie en visie; − De beleidsdoelen; − Het primaire proces; − De organisatiestructuur; − De organisatiecultuur; − De doelgroep/klanten/cliënten; − Belangrijke externe en/of interne ontwikkelingen. - Toelichting op de dagelijkse werkzaamheden - Planning van de evaluatiemomenten - SWOT-analyse - Leerdoelen voor de stage - Plan van aanpak onderzoeksopdracht - Plan van aanpak stageberoepsopdracht - Wordt niet beoordeeld qua cijfer.

i See more info x
 • Essay
 •  • 14 pages • 
 • by chantalhofstra • 
 • uploaded  16-11-2020
Quick View
i x
document-image book-image
MCC praktijkplan masterclass organisatie & cultuur . Cijfer 7,5 incl. beoordeling
(0)
$12.70
1x  sold

In deze Masterclass wordt de samenhang behandeld tussen type organisatie, kerntaken, kernwaarden, cultuur en gedrag. Cultuurtypologieën zijn geen doel op zich, maar zijn een afgeleide van de kern(-taken) van een bepaald type organisatie: er moet een passende cultuur opgebouwd worden bij een instelling, die ‘veiligheid’ of ‘zorg’ als kerntaak heeft. Tegelijkertijd is het van belang om de waarde of betekenis van cultuurtypologieën te kennen: de typologieën zijn vaak ‘grofmazig’ en s...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Other
 •  • 27 pages • 
 • by br2020 • 
 • uploaded  02-04-2021
Quick View
i x
document-image book-image
Praktijkplan Masterclass Toegepaste Organisatiekunde, cijfer 8. MCC- NCOI
(6)
$13.91
18x  sold

Eindopdracht van de masterclass toegepaste organisatiekunde van de Master Management, Cultuur en verandering. Cijfer 8. Feedback toegevoegde laatste pagina. Exameninformatie: 1. Wat levert u in? Het product dat u inlevert ter afsluiting van deze Masterclass is een praktijkplan, dat u individueel maakt. In het praktijkplan presenteert u een herontwerp van (een onderdeel van) uw organisatie, volgens de integrale ontwerpbenadering uit hoofdstuk 2 van het boek Het nieuwe organiseren. Bij het maken v...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Other
 •  • 18 pages • 
 • by br2020 • 
 • uploaded  02-01-2021
Quick View
i x
document-image book-image
Moduleopdracht Strategisch Management - NCOI (cijfer: 9 incl. beoordeling)
(3)
$16.93
29x  sold

Deze moduleopdracht van de module Strategisch Management is behaald met een 9. De beoordeling en feedback is in het document opgenomen. Haal hier je voordeel uit! De opdracht bestaat uit een strategische verkenning van de eigen organisatie waarna een beschrijving volgt omtrent de inzet van mensen, middelen en organisatorische aanpassingen om deze verandering gestalte te geven. De strategische verkenning bestaat uit de volgende onderdelen: - Een QuickScan van de huidige strategische positie: ...

i See more info x
 •  Book
 • Other
 •  • 16 pages • 
 • by Delmer • 
 • uploaded  05-03-2020
Quick View
i x