All 3 results

Onderzoek MRT - schrijven (fasetoets 2b) motoriek-schoolplein

(1)
$4.69
7x  sold

In de opdracht voor deze onderwijseenheid wordt de relatie gelegd tussen de motorische ontwikkeling en de algehele ontwikkeling van het kind. De studenten observeren een leerling op het schoolplein en een leerling met schrijfproblemen. Vervolgens kiezen ze op basis van theorie en de observaties de uit te voeren interventies en remediërende oefeningen. Studenten stellen een portfolio samen met daarin: onderbouwde signalering, observatie, handelingsplan, remedie en resultaten. Ik had een 8,5 v...

i See more info x
  •  Book
  • Essay
  •  • 22 pages • 
  • by alcidie • 
  • uploaded  08-08-2019
Quick View
i x