All 6 results

Onderzoek MRT - schrijven (fasetoets 2b) motoriek-schoolplein

(1)
$3.38
6x  sold

In de opdracht voor deze onderwijseenheid wordt de relatie gelegd tussen de motorische ontwikkeling en de algehele ontwikkeling van het kind. De studenten observeren een leerling op het schoolplein en een leerling met schrijfproblemen. Vervolgens kiezen ze op basis van theorie en de observaties de uit te voeren interventies en remediërende oefeningen. Studenten stellen een portfolio samen met daarin: onderbouwde signalering, observatie, handelingsplan, remedie en resultaten. Ik had een 8,5 v...

i See more info x
  •  Book
  • Essay
  •  • 22 pages • 
  • by alcidie • 
  • uploaded  08-08-2019
Quick View
i x

Verslag Policy work Saxion leerjaar 2

(0)
$5.65
0x  sold

Door de bezuinigingen hebben de jongeren ook onvoldoende ruimte in de wijk om samen te komen en er is een gebrek aan activiteiten vanuit het jongerenwerk die op hun behoeftes inspelen. Hierdoor komen de jongeren vaak samen in wijken en op het schoolplein. Ze veroorzaken geluidsoverlast en worden sneller geprikkeld om vandalisme op het winkelcentrum en in de buurt te veroorzaken. Het gevolg voor de jongeren zelf is dat de wijkagent en politie telkens een oog in het zeil moeten houden op deze jong...

i See more info x
  • Other
  •  • 22 pages • 
  • by meleeek55 • 
  • uploaded  17-12-2019
Quick View
i x