• 55 Search Results 'pubers'

 • 1

  Filter(s)

All 55 results

Werken in het basisonderwijs: Hoofdstuk 1.2 en 3 Pedagogisch didactisch begeleiden: Hoofdstuk 2, 3, 5.3 en 7

(0)
$3.36

Het is een goede en duidelijke samenvatting voor het eerste tentamen van het eerste leerjaar leraar basisonderwijs (Pabo) van het vak Sociale wetenschap. De volgende onderwerpen staan erin beschreven: - Ontwikkeling (aspecten, voorwaarden etc.) - Voorschoolse periode - Reggio Emilia - Sociaal begrip en sociale vaardigheden - Pubers - Traditionele vernieuwingsscholen (Jenaplan, Freinetscholen) - Socialisatie - Functie van het onderwijs - Het gezin (kenmerken, risicofactoren) - Kindermishandeling ...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Summary
 •  • 21 pages • 
 • by IRaatjes • 
 • uploaded  09-03-2019
Quick View
i x

Psychologische ontwikkeling van baby tot adolescent

(0)
$3.36

Een samenvatting van hoofdstuk 7.1 t/m 7.3 uit psychologie een inleiding. Over de psychologische ontwikkeling van baby tot en met de adolescentie. Bevat verschillende theorieën zoals die van Piaget, Kohlbergs en Erikson. Ook komen verschillende opvoedingsstijlen naar voren. ten slotte gaat het ook nog over: hechting bij baby's, vaardigheden die bij de geboorte aanwezig zijn en vaardigheden die een kind zich eigen moet maken. kortom de hele psychologische ontwikkeling van baby's, kinderen, puber...

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 15 pages • 
 • by NienkeBlijdenstein • 
 • uploaded  09-10-2018
Quick View
i x

Samenvatting Literatuur Professionele Vaardigheden I / Gespreksvaardigheden

(1)
$4.49
3x  sold

Samenvatting van alle literatuur voor het vak Professionele Vaardigheden I / Gespreksvaardigheden: - Lang, G., & Van der Molen, H. Y. (2012). Psychologische gespreksvoering, een basis voor hulpverlening. Baarn: Nelissen (p. 16-168). H2, 3, 4, 5, 6. - Delfos, M.F. (2011). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam: SWAP (p. 15-46 en p. 69-184). H1, 3 & 4. - Van Leeuwen, H. M. P. (2008). Het diagnostisch interview met het kind. In : Th. Kievit...

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 18 pages • 
 • by KarlijnSchouten • 
 • uploaded  28-03-2018
Quick View
i x

Behandelingsmethodiek (PWPM030) deeltentamen 2, samenvatting blok A

(0)
$5.05
2x  sold

Samenvatting behandelingsmethodiek deeltentamen 2 (blok A). Deze werkcolleges gaan over de indirecte begeleiding van ouders met pubers en nonviolent resistance (WC11) ouderschap en signs of safety (WC12). De samenvatting bevat de belangrijkste informatie uit PowerPoints, aantekeningen en literatuur.

i See more info x
 •  Bundle
 • Summary
 •  • 8 pages • 
 • by wendyk • 
 • uploaded  27-05-2018
Quick View
i x