• 11.860 Search Results 'product'
 • 1

  Filter(s)

All 11.860 results

Producttoets 1.2 Mevrouw de Zwart
(5)
$5.57
12x  sold

Producttoets 1.2 Mevrouw de Zwart. Gezondheid & Technologie leerjaar 1 (2019/2020) kwartiel 1. Voor deze producttoets heb ik een 6 gehaald. Ik heb de feedback toegevoegd aan het document. In dit verslag wordt een preventieplan voor mevrouw de Zwart gemaakt. Mevrouw de Zwart is 66 jaar en rookt al sinds haar 15e. Uit onderzoek bleek dat zij een longtumor had, deze is operatief verwijderd. In dit verslag wordt een plan gemaakt om gezondheidsbevordering te realiseren in haar thuissituatie. Met be...

i See more info x
 • Other
 •  • 45 pages • 
 • by TessLohuis • 
 • uploaded  10-09-2020
Quick View
i x
Beroepsproduct bewegingsonderwijs pabo Inholland 1.4
(2)
$4.32
8x  sold

Het verslag beroepsproduct bewegingsonderwijs is geschreven in periode 1.4 van de pabo InHolland. Het verslag kan niet gekopieerd worden i.v.m. de plagiaatscan, maar dient als een goed voorbeeld en houvast tijdens het schrijven van je verslag. Het verslag is beoordeeld met een 7.5! Voor bewijs zie bladzijde 1 van het inkijkexemplaar. Voor de inhoud van dit verslag zie de inhoudsopgave in het voorbeeldexemplaar. - Ingevulde activiteitenbeschrijvingsformulieren (incl. reflecties) - Bewegen op m...

i See more info x
 •  Bundle
 • Essay
 •  • 56 pages • 
 • by lisapabosamenvattingen • 
 • uploaded  29-08-2020
Quick View
i x
Producttoets 2.1 Mevrouw de Bont
(13)
$5.57
61x  sold

Producttoets 1.2 Mevrouw de Zwart. Gezondheid & Technologie leerjaar 1 (2019/2020) kwartiel 1. Voor deze producttoets heb ik een 8 gehaald. Ik heb de feedback toegevoegd aan het document. In dit verslag wordt een verpleegplan gemaakt voor mevrouw de Bont om haar te helpen bij het leven met chronisch hartfalen. In hoofdstuk 1 worden de anamnesegegevens van mevrouw geordend met behulp van de elf functionele gezondheidspatronen van Gorden. Ook wordt er per gezondheidspatroon bepaald of het disfunc...

i See more info x
 • Other
 •  • 39 pages • 
 • by TessLohuis • 
 • uploaded  10-09-2020
Quick View
i x

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia  
1.1.1. ik word sociaal werker VERSLAG: GROEPSPRODUCT EN INDIVIDUELE PRODUCTEN (CIJFER 9.0!!!)
(4)
$11.77
5x  sold

wat is het? 1.1.1'Ik word sociaal werker' is een toets opdracht van Social Work, jaar 1, module 1: ik word sociaal werker . De opdracht wordt in de Inholland app aangegeven als: 1.1.1. 'methodisch handelen: oriënteren' --> 1.1.1. 'beroep sociaal werker' welk cijfer heb ik gekregen hiervoor? 9.0 (BELANGRIJK: voor mijn eerste jaar social work, heb ik mijn propedeuse gehaald met een cum laude predicaat. Dit houdt in dat ik gemIddeld het hele jaar boven een 8.0 heb gescoord!!! ) wat ...

i See more info x
 •  Book
 • Other
 •  • 26 pages • 
 • by Ninanve • 
 • uploaded  03-08-2020
Quick View
i x
Producttoets 4.2. Voorlichtingsplan meneer van Vliet
(2)
$4.64
13x  sold

Voor meneer van Vliet is een voorlichtingsplan opgesteld. Voor deze opdracht is een 8 behaald. Aller eerst is het ziektebeeld CVA uitgewerkt, vervolgens is de gezondheidssituatie in kaart gebracht door middel van het ASE-model en het model van Lalonde. Daarna zijn er veranderdoelen opgesteld met interventies om de doelen voor meneer van Vliet te kunnen behalen. De fasen van het voorlichtingsplan worden besproken en het voorlichtingsproces is overzichtelijk in een tabel in kaart gebracht. De tec...

i See more info x
 • Essay
 •  • 20 pages • 
 • by 464094 • 
 • uploaded  14-06-2020
Quick View
i x