• 9 Search Results 'leerstukken'
 • 0

  Filter(s)

All 9 results

English Legal Concepts Overview Part 2 Beethoven
(1)
$4.88

Tentamens maken is een kunst: veel studenten weten het antwoord wel, maar slepen niet alle punten binnen. Met deze antwoordschema’s leer je zowel hoe je de tentamenvragen moet beantwoorden, als de kernstof van het vak. Elk belangrijk leerstuk van het vak wordt besproken in een antwoordschema met: - Eerst een algemene inleiding (wat is het juridische leerstuk, welke wetgeving en jurisprudentie e.d. zijn van belang); - Dan de toepassing (toepassen van de vereisten uit de wetgeving en jurispru...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Manual
 •  • 22 pages • 
 • by beethoven • 
 • uploaded  18-02-2019
Quick View
i x
English Legal Concepts Overview Part 1 Beethoven
(1)
$5.38

Tentamens maken is een kunst: veel studenten weten het antwoord wel, maar slepen niet alle punten binnen. Met deze antwoordschema’s leer je zowel hoe je de tentamenvragen moet beantwoorden, als de kernstof van het vak. Elk belangrijk leerstuk van het vak wordt besproken in een antwoordschema met: - Eerst een algemene inleiding (wat is het juridische leerstuk, welke wetgeving en jurisprudentie e.d. zijn van belang); - Dan de toepassing (toepassen van de vereisten uit de wetgeving en jurisprude...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Manual
 •  • 24 pages • 
 • by beethoven • 
 • uploaded  17-02-2019
Quick View
i x
Public International Law antwoordschema's Beethoven / Public international law answer schemes Beethoven
(0)
$4.76

Making examinations is an art: many students know the answer, but do not drag all points in. With these answer diagrams you will learn both how to answer the exam questions and the core material of the course. Each important subject of the course is discussed in a response plan with: - First a general introduction (what is the legal doctrine, which legislation and jurisprudence, etc. are important); - Then the application (applying the requirements from the legislation and jurisprudence to all p...

i See more info x
 • Manual
 •  • 7 pages • 
 • by beethoven • 
 • uploaded  17-10-2018
Quick View
i x
European Law antwoordschema's Beethoven / European Law answer schemes Beethoven
(0)
$6.74
4x  sold

Making examinations is an art: many students know the answer, but do not drag all points in. With these answer diagrams you will learn both how to answer the exam questions and the core material of the course. Each important subject of the course is discussed in a response plan with: - First a general introduction (what is the legal doctrine, which legislation and jurisprudence, etc. are important); - Then the application (applying the requirements from the legislation and jurisprudence to all p...

i See more info x
 •  Book
 • Manual
 •  • 26 pages • 
 • by beethoven • 
 • uploaded  16-10-2018
Quick View
i x
Samenvatting Public International Law (Universiteit Leiden)
(13)
$5.56
70x  sold

Een zeer uitgebreide samenvatting van alle voorgeschreven leerstukken van Public International Law met de bijbehorende jurisprudentie. Tevens zijn ook alle, tijdens de hoor- en werkcolleges, besproken leerstukken erin verwerkt. LET OP: aangezien ik oude-stijl student ben, heb ik NIET het leerstuk Human Rights (Chapter 6) erin verwerkt!! Ik heb het Engels zo makkelijk mogelijk proberen te houden. P.s. Ik heb met deze samenvatting in de eerste keer een 8 gehaald!

i See more info x
 • Summary
 •  • 31 pages • 
 • by Juliette • 
 • uploaded  22-03-2016
Quick View
i x

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia  
elaboration doctrines substantive criminal law questions mc + 30 ONLINE BUTTON
(0)
$5.56
2x  sold

Own notes made during learning. Elaboration of doctrines, while also elaborated the relevant judgments. A kind of steps you should use for a particular doctrine. - Causality - design and debt - irresponsible handling - psychological problems - majeure in the sense of emergency - Severe weather and excessive force - culpa in causa by storm (excess) - attempt - preparation - participate (in part) Includes 30 mc questions - online test international law. (Week 2,3,4)

i See more info x
 • Other
 •  • 12 pages • 
 • by aaa • 
 • uploaded  13-10-2012
Quick View
i x