All 8 results

Onderzoek MRT - schrijven (fasetoets 2b) motoriek-schoolplein

(1)
$4.67
7x  sold

In de opdracht voor deze onderwijseenheid wordt de relatie gelegd tussen de motorische ontwikkeling en de algehele ontwikkeling van het kind. De studenten observeren een leerling op het schoolplein en een leerling met schrijfproblemen. Vervolgens kiezen ze op basis van theorie en de observaties de uit te voeren interventies en remediërende oefeningen. Studenten stellen een portfolio samen met daarin: onderbouwde signalering, observatie, handelingsplan, remedie en resultaten. Ik had een 8,5 v...

i See more info x
 •  Book
 • Essay
 •  • 22 pages • 
 • by alcidie • 
 • uploaded  08-08-2019
Quick View
i x

Samenvatting artikelen handschriftontwikkeling

(4)
$3.84
10x  sold

Samenvatting van handschriftontwikkeling (pabo jaar 2). Artikelen: Brief aan de inspectie van het onderwijs, schrijven versus typen: wat zegt de neurowetenschap?, theorie over schrijfactiviteiten, kennisronde, wat is er bekend over de relatie tussen verbonden schrift en blokschrift en de cognitieve en motorische ontwikkeling van leerlingen?, leren schrijven anno 2015: wat heb je daarvoor nodig?, arceer- en kleuractiviteiten voor het jongere kind, fijne motoriek bij kleuters, Human performance (p...

i See more info x
 • Summary
 •  • 10 pages • 
 • by floor24 • 
 • uploaded  13-10-2018
Quick View
i x

H8 - De fysieke ontwikkeling in de peuter- en kleutertijd

(0)
$3.29

Deze samenvatting beschrijft de fysieke groei, de groeiende hersenen, laterlisatie, het verband tussen groei van de hersenen en cognitieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de zintuigen, de grove motoriek, de fijne motoriek, de tekening als graadmeter van de ontwikkeling, bedreigingen van fysieke groei en motorische ontwikkeling, lichamelijke en geestelijke mishandeling en veerkracht

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Summary
 •  • 4 pages • 
 • by hallolisa • 
 • uploaded  03-12-2018
Quick View
i x

MRT verslag

(2)
$3.29
4x  sold

In dit verslag is mijn onderzoek rondom MRT te lezen. Hiervoor heb ik een aantal opdrachten uitgevoerd in de praktijk. Op het voorbeeld is te zien wat de inhoud van het verslag is.

i See more info x
 • Case
 •  • 32 pages • 
 • by morgansmit • 
 • uploaded  02-03-2017
Quick View
i x

Lichamelijke, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van pasgeborene tot adolescent -

(0)
$3.84
3x  sold

Een volledige samenvatting over de ontwikkeling van kind tot adolescent. Gemaakt voor de minor 'Het Kwetsbare Kind'. Hierbij werden zowel de lichamelijke aspecten belicht als de psychosociale. Hierdoor geeft de samenvatting een compleet beeld over de sociaal-emotionele ontwikkeling die een kind doormaakt als de lichamelijk en motorische ontwikkeling. Hierbij is eveneens onderscheid gemaakt in de fijne en grove motoriek.

i See more info x
 • Summary
 •  • 22 pages • 
 • by Ankegunnewick • 
 • uploaded  29-02-2016
Quick View
i x