All 56.579 results

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia  

Uitgebreide college aantekeningen Diagnostiek - College 1 t/m 14

(3)
$4.80
5x  sold

Dit zijn uitgebreide college aantekeningen behorende bij het vak Diagnostiek aan de Universiteit van Amsterdam (studie Pedagogische Wetenschappen, maar ook pre-master). Het zijn uitgebreide aantekeningen: niet alleen de slides maar ook veel nuttige uitleg hierbij! Ook de antwoorden van de casusopdrachten over Miran die zijn besproken in de colleges zijn opgenomen in dit document.

i See more info x
  •  Bundle
  • Class notes
  •  • 121 pages • 
  • by lexaa • 
  • uploaded  05-02-2020
Quick View
i x

Hoorcolleges leerproblemen

(1)
$4.80
7x  sold

Hoorcolleges van het vak leerproblemen (2019-2020) aan de Radboud Universiteit. Deze 9 onderwerpen komen aanbod: introductie, cognitieve predictoren, omgevingsfactoren, beginnend rekenen en rekenproblemen, gevorderd rekenen, beginnend lezen en dyslexie, begrijpend lezen, hoogbegaafdheid, labeling dubbel- en misdiagnoses.

i See more info x
  • Class notes
  •  • 36 pages • 
  • by meesvandijk • 
  • uploaded  19-03-2020
Quick View
i x