All 24 results

Psychologie HFSTK 1-10 van Carolyn Declerck

(0)
$13.86

1. HET GEDRAG VAN DE HOMO SAPIENS 1.1 Een bijzonder paradox 1.2 Ontstaan van de wetenschappelijke psychologie 1.2.1 Het rationalisme en het empirisme 1.2.2 Het structuralisme van Wilhelm Wundt 1.2.3 Het functionalisme van William James 1.2.4 Het behaviorisme van John Watson en Burhuss Skinner 1.2.5 Sigmund Freud en het psychoanalyse 1.2.6 Het humanisme van Carl Rogers 1.3 Hedendaagse benaderingen van de psychologie en de opkomst van neurowetenschappen 1.3.1 Biologische benadering 1.3....

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 224 pages • 
 • by maurice_ • 
 • uploaded  30-05-2020
Quick View
i x

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia  

Food & Business: Sensorisch Onderzoek B-Cluster P4 (H1tm8)

(0)
$5.77

Dit document bevat een samenvatting van Sensorisch Onderzoek. Hier komt onder andere in aanbod: beschrijvende en verschiltestmethoden, panels, zintuigen, testomstandigheden, verwerkingsmethoden, schalen. Daarnaast staat er een link onderaan de samenvatting naar een oefentoets. Ik heb gebruik gemaakt van automatische hoofdstukken, dikgedrukte begrippen en bulletpoints om belangrijke dingen beknopt en overzichtelijk samen te vatten. Tips en tops zijn altijd welkom. Heel veel succes met leren!

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Summary
 •  • 34 pages • 
 • by meikescholten • 
 • uploaded  16-06-2019
Quick View
i x

Begrippenlijst onderzoek periode 3

(0)
Free
7x  sold

Begrippenlijst van onderzoek begrippen periode 3. Gratis, hopelijk helpt het bij het begrijpen van onderzoek! Beschrijvend onderzoek, cross-sectioneel onderzoek, diepte interview, dwarsdoorsneden onderzoek, transversaal onderzoek, groepsdiscussie, meta-analyse, kwalitatief, kwantitatief, literatuuronderzoek, longitudinaal, observationeel onderzoek, onderzoeksvragen, sneeuwbalmethode, secundaire bronnen, websurvey, review, retroperspectief onderzoek.

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 3 pages • 
 • by immeb • 
 • uploaded  16-01-2020
Quick View
i x

Module opdacht Personeelsmanagement

(0)
$10.97

Module opdracht Personeelsmanagement punt 7.0 Beoordeling: Structuur, opbouw, brongebruik: voldoende. In voldoende mate is sprake van een beeldvormend HRM thema dat aansluit op eigen interne HRM ontwikkelingen.In voldoende mate wordt gebruik gemaakt van verwijzingen naar en benoemingen van theoretische concepten vanuit de module inhoud. In mindere mate wordt diepgaand gebruik gemaakt van een eigen visie en meningsvorming. In voldoende mate wordt de analyse vertaald in ontwikkelgerichte thema's ...

i See more info x
 • Thesis
 •  • 14 pages • 
 • by LL1985 • 
 • uploaded  06-12-2018
Quick View
i x

Inleiding in de Methoden en Technieken: samenvatting - boek & colleges

(2)
$4.61
19x  sold

Dit is een samenvatting van alle literatuur voor de cursus Inleiding in de Methoden en Technieken. Het is een erg gedetailleerde en overzichtelijke samenvatting met afbeeldingen om bepaalde onderwerpen te verduidelijken. Dit document bevat: - College aantekeningen van alle bijbehorende colleges - Een samenvatting van verplichte hoofdstukken uit het boek Introduction to Behavioral Research Methods – Leary (H1 t/m H7, H9, H10, H13) De volgende onderwerpen worden besproken: - Empirische cyclus...

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 46 pages • 
 • by dswenne • 
 • uploaded  30-10-2017
Quick View
i x

eindopdracht, strategisch personeelsmanagement

(1)
$12.13
9x  sold

De probleemdefinitie is actueel en relevant voor de praktijk en sluit aan bij de inhoud van de opleiding. 7,5 (30%) De probleemdefinitie is actueel en relevant voor de praktijk en sluit aan bij de inhoud van de opleiding. Een relevante vraagstelling is uitgewerkt die aansluit op interne ontwikkeling. De inhoud wordt thematisch, beschrijvend, verklarend uiteengezet vanuit eerdere modules. De theorie wordt in voldoende mate toegepast vanuit diverse invalshoeken met voldoende horizontale/verti...

i See more info x
 • Case
 •  • 16 pages • 
 • by student34 • 
 • uploaded  28-04-2017
Quick View
i x