All 219 results

Neurowetenschappen - Neurofysiologie vragen

(2)
$12.03
5x  sold

[Behaald resultaat met deze samenvatting: 16/20]. Opgeloste vragen van het vak Neurowetenschappen - Neurofysiologie (3e Bachelor Biomedische Wetenschappen, 1e semester) met afbeeldingen. De vragen zijn vergeleken met het handboek (Boron en Boulpaep), met mijn eigen en medestudenten hun lesnotities vragen die na de les gesteld werden aan de prof. Bij sommige vragen staat er tekst uit het handboek om ze beter te begrijpen.

i See more info x
  •  Book & Bundle
  • Answers
  •  • 52 pages • 
  • by mitoch • 
  • uploaded  28-12-2019
Quick View
i x

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia  

Neurofysiologie hoofdstuk 2

(0)
$4.00

Duidelijke samenvatting van het deel 'Neurofysiologie' dat onderdeel is van het vak 'Neurowetenschappen'. Dit vak wordt gedoceerd door Debby Van Dam aan de Universiteit Antwerpen, aan de richting 'Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie' in de tweede bachelor. Volledige samenvatting van hoofdstuk 2 inclusief afbeeldingen en extra uitleg van in de hoorcolleges bij de gebruikte powerpoints.

i See more info x
  •  Bundle
  • Summary
  •  • 6 pages • 
  • by DorienH • 
  • uploaded  18-12-2019
Quick View
i x