All 238 results

Dossier Policy Work - Eenzame ouderen

(7)
$5.05
15x  sold

Dossier voor de toetsing van het vak Policy Work. De inhoud van het dossier gaat over het probleem van eenzaamheid onder ouderen en waarom dit op de beleidsagenda van de gemeente moet komen te staan. Hier is een kort pleidooi voor geschreven. Het issue wordt verder uitgewerkt aan de hand van het veldmodel, doelboom, implementatieplan inclusief activiteitenschema, risico inventarisatie, een immateriële kosten-en batenanalyse en hoe om te gaan met weerstand. Ten slotte is er een evaluatie voorste...

i See more info x
  •  Book
  • Exam
  •  • 22 pages • 
  • by socialworkstudent • 
  • uploaded  05-11-2018
Quick View
i x

Dossieranalyse Privaatrecht (Alleen ter inzage!)

(1)
$5.05
2x  sold

Alleen gebruiken ter inspiratie! Niets overnemen, plagiaat is verboden. De dossieranalyse bevat: Opdracht 1: Zoeken en selecteren van informatie Inleiding Bronverwijzingen Wetsartikelen Jurisprudentielijst Bibliografie Opdracht 2: Opstellen probleemmatrix Casus Probleemmatrix Maatschappelijke context Opdracht 3: probleemmatrix oplossen Toelichting op het casusmodel Onderzoeksvraag Opdracht 4: Individuele reflectie op de opdrachten Opdracht 1 Opdracht 2 Opdracht 3

i See more info x
  • Essay
  •  • 20 pages • 
  • by nona97 • 
  • uploaded  11-01-2019
Quick View
i x