• 21 Search Results 'Kwantitatief onderzoek methode'
 • 1

  Filter(s)

All 21 results

Praktijkonderzoek verpleegkundige verslaglegging; met literatuurstudie, kwantitatief en kwalitatief onderzoek, implementatieplan en aanbevelingen
(1)
$16.10
2x  sold

Hoofdstuk 1 presenteert de aanleiding van het onderzoek en de probleemstelling met de hoofd- en deelvragen. Verder, wordt de relevantie van het onderzoek op macro- meso- en microniveau beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de methode van de literatuurstudie, kwantitatief en kwalitatief onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt er ingegaan op de resultaten van de literatuurstudie en van het kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Tevens, wordt er een conclusie van de literatuurstudie en enquête weer...

i See more info x
 • Thesis
 •  • 52 pages • 
 • by rrafaella • 
 • uploaded  29-06-2020
Quick View
i x
Jaar 2, periode 2 - 3e tentamen Complete samenvatting Onderzoek (2019-2020)
(0)
$3.71
3x  sold

Complete samenvatting over alle behandelde stof in de 2e periode van het 2e leerjaar van onderzoek voor het derde tentamen. Onderwerpen: PICO-methode, kwalitatief onderzoek beoordelen, kwantitatief onderzoek beoordelen en alle kennis die je daarvoor nodig hebt zoals informatie over onderzoeksdesgins, methodes, steekproeven, validiteit, betrouwbaarheid, trustworthiness. Samenvatting gemaakt aan de hand van informatie uit de bronnen, voorbereidings- en lesopdrachten en informatie uit de les. Suc...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Summary
 •  • 9 pages • 
 • by ingevanmoorsel • 
 • uploaded  13-01-2020
Quick View
i x
Complete samenvatting alle hoorcolleges 2020, tentamenstof en opdrachten - Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie
(2)
$4.95
17x  sold

Auteur heeft het tentamen gehaald. Deze samenvatting geeft je een goed overzicht van alles wat aan de orde gekomen in gedurende het vak kwantitatieve onderzoeksmethodologie van 2020 op de Radboud Universiteit in Nijmegen. De samenvatting is een compleet overzicht van alle 6 hoorcolleges, 6 casuscollege en 6 werkcolleges en bevat daarnaast een duidelijke samenvatting en overzicht van alle opdrachten en onderdelen. Daarnaast alle informatie over het tentamen die beschikbaar gesteld is. Alles i...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Summary
 •  • 50 pages • 
 • by MariavanRoos • 
 • uploaded  26-03-2020
Quick View
i x
Moduleopdracht Recruitment en personeelsplanning - NCOI Human Resources Management - Resultaat 10
(1)
$12.38
4x  sold

Dit is de moduleopdracht voor Recruitment en Personeelsplanning inclusief de opdrachtomschrijving en feedback. De module is onderdeel van de HBO opleiding Human Resources Management bij de NCOI. Opdrachtomschrijving: U informeert het management over de methode van strategische personeelsplanning. U legt uit hoe de uitkomsten van SPP te verbinden zijn met recruitment. U maakt duidelijk welke mogelijkheden uw organisatie heeft leidend te zijn in de war for talent, en een optimale recruitment '...

i See more info x
 •  Book
 • Thesis
 •  • 18 pages • 
 • by kim-manou • 
 • uploaded  18-07-2020
Quick View
i x
Afstudeerscriptie bacheloropleiding tot verpleegkundige (Fontys)
(0)
$19.20
1x  sold

Afstudeerscriptie uit 2018 (eindcijfer: 7,0). Wat je onder andere kunt vinden in dit document: door Scribbr aanbevolen volgorde van hoofdstukken, 2x kwantitatief deelonderzoek, 1x kwalitatief deelonderzoek, vier meetinstrumenten waarmee je persoonsgerichte zorg kunt meten, hoe je een nulmeting met een nameting vergelijkt en daar een conclusie uit opmaakt, hoe je kwantitatieve resultaten verwerkt in SPSS en hoe je dit in je scriptie overzichtelijk weergeeft met tabellen/diagrammen/histogrammen,...

i See more info x
 •  Book
 • Thesis
 •  • 109 pages • 
 • by juliebocken • 
 • uploaded  28-05-2019
Quick View
i x

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia  
Beethoven Literatuur Methoden van Onderzoek (MvO)
(3)
$3.71
25x  sold

Bij het vak Methoden van Onderzoek (MvO) moet je de fijne kneepjes van de wetenschappelijke bestudering van het privaatrecht onder de knie krijgen. In dit document vind je de analyse van de artikelen van Van Boom, Snel, Adams en Van den Bos. Onderwerpen als civilologie, kruispuntwetenschap, normatieve methode, interpretatieve methode, empirische methode, rechtsvinding, empirische verbanden (covariantie, correlatie en causaliteit), klassiek positiefrechtelijk onderzoek, methoden, methodologie, ke...

i See more info x
 • Summary
 •  • 7 pages • 
 • by beethoven • 
 • uploaded  14-01-2019
Quick View
i x
Afstudeeronderzoek: Het effect van cryolipolyse op overtollig vetweefsel - Hogeschool Utrecht 2018
(0)
$13.00
1x  sold

(Het onderzoek is in het Nederlands geschreven, maar de samenvatting is in het Engels en in het Nederlands) Overtollig vetweefsel neemt in Nederland steeds meer toe. Liposuctie is een chirurgische behandeling om vetweefsel te verwijderen. Cryolipolyse, een alternatieve behandelmethode, kan plaatselijk vetweefsel verminderen zonder chirurgische ingreep. Deze methode breekt vetcellen af door middel van bevriezing. Naar deze behandelmethode is echter weinig onderzoek gedaan bij patiënten met ove...

i See more info x
 •  Book
 • Thesis
 •  • 20 pages • 
 • by maritpruijn • 
 • uploaded  31-10-2018
Quick View
i x
Statistiek samenvatting
(0)
$6.19

Dit is een samenvatting van het vak Methode en Statistiek 1 van de oude bachelor. Het is een uitgebreide samenvatting waarin alle onderwerpen behandeld worden. Hopelijk is het mogelijk handig voor pre-masters of zelfs voor studenten van de nieuwe bachelor.

i See more info x
 • Summary
 •  • 40 pages • 
 • by esh10 • 
 • uploaded  15-12-2018
Quick View
i x
Methode en Technieken samenvatting hoofdstukken 1,2,3 en 4.1
(4)
$7.43
8x  sold

Deze samenvatting is voor het vak Methode en Technieken leerjaar 1 periode 3 van de Hogeschool Rotterdam, Vastgoed en Makelaardij. Studiejaar 2017/2018. Literatuur: Baarda. B. (2014). Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek, 2e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 24 pages • 
 • by chargroen • 
 • uploaded  24-04-2018
Quick View
i x