• 75 Search Results 'Inleiding Ethiek'
 • 1

  Filter(s)

All 75 results

Complete samenvatting Deontologie en cliëntenrechten
(0)
$4.95

dit is een volledige samenvatting van de 3 hoofdstukken uit het boek. De inleiding is hierin niet verwerkt omdat deze een examenvraag is (persoonlijk/stagegebonden ethisch dilemma uitschrijven en vertellen wat je vanuit gevolgenethische, deugdenethische en regelethische ethiek zou kiezen)

i See more info x
 •  Bundle
 • Summary
 •  • 34 pages • 
 • by dc1999 • 
 • uploaded  14-06-2020
Quick View
i x
NCOI - Reflectieverslag - Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap- Cijfer 85
(5)
$19.21
27x  sold

NCOI Reflectieverslag - Masterclass Persoonlijk Leiderschap Cijfer 8,5 beoordeeld op 12 juni 2020. Omwille van de privacy zijn namen onzichtbaar gemaakt, evenals de naam van de organisatie. Houdt er echter wel rekening mee dat het hier twee persoonlijke leerdoelen en informatie betreft die grotendeels niet op jezelf van toepassing kan zijn. Het reflectieverslag kan gebruikt worden als voorbeeld voor de opzet van het reflectieverslag, theoretisch kader over de verschillende persoonlijkheidsanaly...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Thesis
 •  • 25 pages • 
 • by tesvos • 
 • uploaded  14-06-2020
Quick View
i x
Nederlandse samenvatting literatuur Ethiek
(6)
$6.82
29x  sold

Nederlandse samenvatting literatuur Ethiek Inhoud deze samenvatting: - Ethische Theorieën - Becker - Deel 1: Inleiding ethiek (p.17-27) - Rothfusz - Gamewijs opvoeden: Ouders ondersteunen bij een nieuwe opvoedingsstaak - Deel 6.4: Privacy (p. 217-225) - Rothfusz - A Companion to Ethics 263-276 - De moeite waard: Mensen met een ernstige meervoudige beperkingen en het goede leven. Ethische verkenningen in een grensgebied - Meininger, 2003 - Inleiding Markt en Moraal - Sandel - Utilitarianism - St...

i See more info x
 •  Bundle
 • Summary
 •  • 38 pages • 
 • by JuliaM1 • 
 • uploaded  16-04-2020
Quick View
i x

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia  
Overige literatuur bij hoorcollege 10 'Ethiek'
(0)
$3.71

Dit is een samenvatting / vertaling van de overige literatuur bij hoorcollege 10 'Ethiek' van inleiding wetenschappelijk onderzoek (Bachelor PW aan de Radboud Universiteit). In het document vind je een samenvatting van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 (let op: dit is grotendeels overgenomen omdat het niet samen te vatten valt, zie document), pagina's 13-21 en van Ethical Principles of Psychologists and code of conduct (APA) pagina's 2-4. Deze laatste is een Engelse b...

i See more info x
 •  Bundle
 • Summary
 •  • 11 pages • 
 • by nynkebongers2001 • 
 • uploaded  14-12-2019
Quick View
i x
Samenvatting inleiding tot modellen klinische psycho
(0)
$5.58

amenvatting inleiding tot de klinische psychologie Universiteit Gent. Deel I Het werkveld van de klinische psychologie , Deel II Klinisch relevant onderzoek , Deel III Het klinisch-psychologisch proces. In dit opleidingsonderdeel komen volgende onderwerpen aan bod: • Een brede inleiding op de zeven hoofdvragen die in de verschillende psychologische • modellen een meer specifieke invulling zullen krijgen, zijnde (1) mens-zijn en • menselijk functioneren, (2) normaliteit en abnormaliteit, ...

i See more info x
 • Summary
 •  • 134 pages • 
 • by samenvattingdersamenvattingen • 
 • uploaded  02-11-2020
Quick View
i x
Bijna alle samenvattingen van jaar 1 Verpleegkunde!!
(0)
$61.46

Bevat: MK 1, Inleiding medische kennisgebieden en circulatie MK 2, Orgaanstelsels deel 1 MK 3, Orgaanstelsels deel 2 MK 4, Psychiatrie VPK 1, Verpleegkundige diagnostisering VPK 2, Verpleegkundige planning en uitvoering VPK 3, Gezondheidsbevordering I&M 1, Sociologie I&M 3, Gerdragswetenschappen I&M 4, Ethiek en recht

i See more info x
 • Bundle
 •  • 10 items • 
 • by philineburmann97 • 
 • uploaded  31-10-2019
i x