• 4.314 Search Results 'Gezondheidswetenschappen'
 • 1

  Filter(s)

All 4.314 results

Alle taken blok 1 Gezondheidswetenschappen Jaar 1
(0)
$18.83
4x  sold

WHO, huber, kwaliteit van leven, meiose, mitose, menstruatie, hechting(stheorieën), opvoeding, groei, consultatiebureau, stress, HPA-as, coping, risicogedrag, adolescentie, volksgezondheidsbeleid, model van lalonde, VTV, Bravo, werkstress, gezondheidsvaardigheden, sociaal netwerk, veroudering, gezond oud, aging in place, kwetsbaarheid bij ouderen

i See more info x
 • Bundle
 •  • 13 items • 
 • by mbrt2019-2020 • 
 • uploaded  01-05-2020
i x

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia  
Alle taken Blok 2 Gezondheidswetenschappen jaar 1 + biologie taak - hart
(0)
$15.79
3x  sold

VTV-modellen, preventie beleid, sociaal economische gezondheidsverschillen, interventies roken, infectieziekten, immuunsysteem, afweersysteem, resistentie van bacteriën, T- en B-cellen, gedragsdeterminanten, ziektegedrag, informele zorg, zelfzorg, beveridge model, stelsel van sociale zekerheid, dementie, SOLK, depressie, co- en multi-morbiditeit

i See more info x
 • Bundle
 •  • 15 items • 
 • by mbrt2019-2020 • 
 • uploaded  10-10-2020
i x
Uitwerking FiA week 2.2 Een vertrouwenscrisis in gezondheidswetenschappen.
(4)
$6.07
42x  sold

Uitwerking FiA week 2.2 Een vertrouwenscrisis in gezondheidswetenschappen (colleges leesvragen) uitwerking van Individuele FiA toets Wetenschap en Maatschappij (2.1 2.2). FiA week 2.2 gehaald (G) en de individuele toets ook gehaald (G). LET OP PLAGIAAT! Gebruik uitsluitend als voorbeeld.

i See more info x
 • Summary
 •  • 29 pages • 
 • by sannevw • 
 • uploaded  18-10-2019
Quick View
i x