• 15 Search Results 'Burger en bestuur'
 • 1

  Filter(s)

All 15 results

Eerste semester algemene vakken Master BPM (2019-2020)
(0)
$24.63
2x  sold

Bundel van de algemene vakken in het eerste semester van het masterjaar Bestuurskunde en Publiek Management: - HRM in overheidsorganisaties - Burger en Bestuur - Overheidsinformatisering - Strategisch Management en Beleid

i See more info x
 • Bundle
 •  • 4 items • 
 • by bpm • 
 • uploaded  20-05-2020
i x
Samenvatting burger & bestuur / democratie & participatie
(0)
$6.75
4x  sold

Samenvatting van de colleges van de vakken 'Burger en bestuur' en 'Democratie & participatie' uit academiejaar 2019-2020 aan de Universiteit Gent.

i See more info x
 • Summary
 •  • 108 pages • 
 • by LouisePaepe • 
 • uploaded  15-12-2019
Quick View
i x
Blokopdracht crisisbeheersing - AIV-V2CRC-18
(0)
$12.93

Als integraal veiligheidskundige heb je geleerd om te denken over veiligheid in termen van risico’s. Deze risico’s kunnen aan de orde zijn op allerlei vlakken, zowel in de fysieke veiligheid als de sociale veiligheid. We hebben als veiligheidskundige ook geleerd om na te denken over risico’s in termen van mogelijk te nemen maatregelen, en restrisico’s die dan nog overblijven. In dit blok gaan we in op dat wat er gebeurt als het fout loopt: er ontstaat een incident dat uitloopt op een cr...

i See more info x
 •  Book
 • Thesis
 •  • 26 pages • 
 • by sannekruijs • 
 • uploaded  26-11-2019
Quick View
i x
Blokopdracht crisis - Risicomanagement Publieke sector Onderdeel 2 - Risicomanagement Publieke sector
(0)
$12.93

Als integraal veiligheidskundige heb je geleerd om te denken over veiligheid in termen van risico’s. Deze risico’s kunnen aan de orde zijn op allerlei vlakken, zowel in de fysieke veiligheid als de sociale veiligheid. We hebben als veiligheidskundige ook geleerd om na te denken over risico’s in termen van mogelijk te nemen maatregelen, en restrisico’s die dan nog overblijven. In dit blok gaan we in op dat wat er gebeurt als het fout loopt: er ontstaat een incident dat uitloopt op een cr...

i See more info x
 •  Book
 • Thesis
 •  • 25 pages • 
 • by sannekruijs • 
 • uploaded  26-11-2019
Quick View
i x

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia  
Samenvatting Recht in context
(0)
$7.38
4x  sold

Uitgebreide samenvatting van 48 pagina's van de benodigde leersstof van het boek Recht in Context. Bevat (op volgorde): Lesweek 1: Hoofdstuk 1 Contextualisme en rechtsbegrip: een eerste verkenning Hoofdstuk 2 Het rechtsbegrip en de indeling van het juridische landschap Hoofdstuk 3 paragraaf 1 t/m 5 Het normatieve moment van het rechtsbegrip: het recht als systeem Hoofdstuk 11 paragraaf 4 Recht als praktijk: de rechtspraak Lesweek 2: Hoofdstuk 3 paragraaf 6 De rechtstheorie en het normatieve...

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 48 pages • 
 • by Lisanne1997 • 
 • uploaded  06-10-2019
Quick View
i x
Master bestuurskunde en publiek management: 1e semester
(0)
$21.55
1x  sold

Samenvattingen van de drie algemene vakken in het eerste semester van de master bestuurskunde en publiek management aan de UGent: - HRM in overheidsorganisaties - Overheidsinformatisering - Burger en bestuur

i See more info x
 • Bundle
 •  • 3 items • 
 • by ddb1 • 
 • uploaded  22-01-2019
i x
Burger en recht hoorcollege 5 weken
(0)
$3.68

Hoorcollege uitwerkingen. Onderwerpen: Volkenrechtelijke organisaties, verdragen, rol van de burger, wetten en regels, De EU, autonome rechtsorde, bestuur en rechtspraak internationale gerechtshoven, grondrechten, mensenrechten en het EVRM.

i See more info x
 • Class notes
 •  • 3 pages • 
 • by MaaikeN1995 • 
 • uploaded  26-09-2014
Quick View
i x