All 239 results

samenvatting klinisch werkveld en interventiemethoden

(0)
$7.24
2x  sold

Samenvatting van klinisch werkveld en interventiemethoden. Alle tentamenstof is samengevat. De samenvatting is volledig Nederlands en bevat ook enkele afbeeldingen uit de artikelen. De artikelen die samengevat zijn: Bakker, P., & Jansen, P. (2013). Generalistische Basis GGZ: Verwijsmodel en productbeschrijvingen. Enschede: Bureau HHM. LINK Broekman, T. G., & Schippers, G. M. (2017). Het ‘Engelse model’ in de GGZ – a fairy tale? Tijdschrift voor Psychiatrie, 59(11), 702-709. LINK GGZ j...

i See more info x
 • Summary
 •  • 67 pages • 
 • by samenvattingenenaantekeningen • 
 • uploaded  12-12-2019
Quick View
i x

Interculturele Communicatie Deeltentamen 1: Samenvatting van alle stof

(2)
$7.24
6x  sold

In dit bestand vind je alle stof die je nodig hebt voor het voorbereiden van het eerste deeltentamen van het vak Interculturele Communicatie aan de USBO. In het bestand vind je een samenvatting van de hoofdstukken van Liu et al. (Introducing Intercultural Communication) én van Verluyten (Intercultural Skills). Ook vind je beknopte samenvattingen van de extra (verplichte) artikelen die op Blackboard zijn geplaatst. Daarnaast bevat het bestand uitgebreide aantekeningen die gemaakt zijn tijdens d...

i See more info x
 • Summary
 •  • 42 pages • 
 • by Lonnehintzbergen • 
 • uploaded  28-11-2018
Quick View
i x

Samenvatting blok 3.3 Interculturele pedagogiek - problemen 1 tm 4

(0)
$7.24

Samenvatting van alle problemen van blok 3.3 Interculturele Pedagogiek, uitgewerkt a.h.d.v. verplichte literatuur en bijgewerkt a.d.h.v. onderwijsgroep (besprekingen). Bij elk probleem is aan het einde kort antwoord gegeven op de leerdoelen, de volgende problemen zijn opgenomen in de samenvatting: Probleem 1: Interculturele opvoeding – Opvoedingpraktijken en rollen Probleem 2: Feit of fictie – Interculturaliteit en probleemgedragingen Probleem 3: One size fits all – Opvoedondersteuning b...

i See more info x
 •  Bundle
 • Summary
 •  • 55 pages • 
 • by jollevanvessem • 
 • uploaded  19-11-2019
Quick View
i x

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia