All 105 results

Eindopdracht fase 1 NCOI Bachelor Bedrijfskunde

(0)
$14.90
1x  sold

De eindopdracht vormt de afsluiting van de fase. In deze eindopdracht wordt de de theorie van de opleiding aan de praktijk gekoppeld. Het accent ligt op het aantonen van samenhang tussen de verschillende modules uit fase 1 en het kunnen werken met de belangrijkste onderzoeksbegrippen. U laat zien dat u de belangrijkste onderzoeksbegrippen (probleemdefinitie en onderzoeksvragen), literatuuronderzoek, de onderzoeksmethode (kwalitatief onderzoek), representativiteit, betrouwbaarheid en validiteit, ...

i See more info x
 • Essay
 •  • 27 pages • 
 • by lvis • 
 • uploaded  18-12-2019
Quick View
i x

Organisatiekunde (boek Organisatiewijs)

(0)
$4.58

Een beknopte samenvatting van het boek Organisatiekunde aan de hand van de leerdoelen die zijn opgesteld voor de opleiding hbo-rechten aan Hogeschool Leiden in jaar 2. Ook als je niet aan Hogeschool Leiden studeert kun je deze samenvatting wellicht gebruiken. Kijk dan goed welke hoofdstukken er zijn samengevat. Succes! handige schema's en enkele voorbeelden

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 24 pages • 
 • by t2000 • 
 • uploaded  26-06-2020
Quick View
i x

Sell your knowledge on Stuvia

Hundred thousands of people are searching for your content every day. You can easily upload your summaries to our platform and start earning money from your study notes.

Sign up for free today and start earning while helping others!

Start selling or learn more about selling on Stuvia  

Onderzoeksvoorstel

(0)
$4.58
1x  sold

Dit verslag bestaat uit een geheel en compleet voorstel naar een fictief bedrijf toe. Er is vooronderzoek gedaan de organisatie is beschreven en de organisatiestructuur. Vervolgens word er ingegaan op de aanleiding van het onderzoek en probleem analyse. 5 times why tool is toegepast en vakliteratuur als six sigma is gebruikt. Ook is het doel SMART geschreven en vertaald in onderzoeksvragen. Dit biedt een goeie houvast voor studenten die voor het eerst een onderzoeksvoorstel moeten indienen. Met ...

i See more info x
 •  Book
 • Case
 •  • 10 pages • 
 • by karstkappe2020 • 
 • uploaded  19-02-2020
Quick View
i x

Moduleopdracht Organisatie gedrag

(0)
$14.33
5x  sold

Dit is de moduleopdracht Organisatie gedrag van de NCOI opleiding HBO Bachelor HRM. Deze opdracht is beoordeeld met een 8. Feedback van de beoordelaar: 'De moduleopdracht is van voldoende niveau. Alle aspecten uit de opdrachtbeschrijving worden behandeld. De samenvatting is voldoende. U start met een schets van de problematiek, waarbij het nog zowel over het gedrag van de leidinggevenden, als over het gedrag van de medewerkers gaat. Uw weergave van de organisatiestrategie is voldoende. Uw ...

i See more info x
 •  Book
 • Other
 •  • 16 pages • 
 • by fmschipperus • 
 • uploaded  19-11-2018
Quick View
i x

ORGANISATIEKUNDE, DE SAMENVATTING NAAR SUCCES

(0)
$5.15

Organisatiekunde, de samenvatting naar succes. Deze samenvatting bevat alle informatie over organisatiekunde en legt het zo uit dat jij een een voldoende kan halen voor je organisatiekunde tentamen in het eerste jaar. De samenvatting is geschreven aan de hand van informatie uit, vooral, het boek maar daarnaast ook uit hoorcolleges. Zo is het enorm gemakkelijk om te leren en is alles uitgelegd wat je moet weten. Alle informatie is te vinden omdat dit een samenvatting is van 19 pagina's belangrijk...

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 23 pages • 
 • by Omayt • 
 • uploaded  26-06-2019
Quick View
i x