All 13 results

Inleiding Privaatrecht II: goederenrecht antwoordschema's Beethoven

(0)
$4.33
1x  sold

Tentamens maken is een kunst: veel studenten weten het antwoord wel, maar slepen niet alle punten binnen. Met deze antwoordschema’s leer je zowel hoe je de tentamenvragen moet beantwoorden, als de kernstof van het vak. Elk belangrijk leerstuk van het vak wordt besproken in een antwoordschema met: - Eerst een algemene inleiding (wat is het juridische leerstuk, welke wetgeving en jurisprudentie e.d. zijn van belang); - Dan de toepassing (toepassen van de vereisten uit de wetgeving en jurisprude...

i See more info x
 • Manual
 •  • 9 pages • 
 • by beethoven • 
 • uploaded  16-10-2018
Quick View
i x

Inleiding Privaatrecht II: goederenrecht antwoordschema's Beethoven

(0)
$4.33
0x  sold

Tentamens maken is een kunst: veel studenten weten het antwoord wel, maar slepen niet alle punten binnen. Met deze antwoordschema’s leer je zowel hoe je de tentamenvragen moet beantwoorden, als de kernstof van het vak. Elk belangrijk leerstuk van het vak wordt besproken in een antwoordschema met: - Eerst een algemene inleiding (wat is het juridische leerstuk, welke wetgeving en jurisprudentie e.d. zijn van belang); - Dan de toepassing (toepassen van de vereisten uit de wetgeving en jurisprude...

i See more info x
 • Manual
 •  • 9 pages • 
 • by beethoven • 
 • uploaded  16-10-2018
Quick View
i x

Kernvak goederenrecht antwoordschema's Beethoven

(0)
$6.14
2x  sold

Tentamens maken is een kunst: veel studenten weten het antwoord wel, maar slepen niet alle punten binnen. Met deze antwoordschema’s leer je zowel hoe je de tentamenvragen moet beantwoorden, als de kernstof van het vak. Elk belangrijk leerstuk van het vak wordt besproken in een antwoordschema met: - Eerst een algemene inleiding (wat is het juridische leerstuk, welke wetgeving en jurisprudentie e.d. zijn van belang); - Dan de toepassing (toepassen van de vereisten uit de wetgeving en jurisprude...

i See more info x
 • Manual
 •  • 17 pages • 
 • by beethoven • 
 • uploaded  16-10-2018
Quick View
i x

WG1 - Goederenrecht 2016/2017

(4)
$3.37
6x  sold

Uitwerkingen van de eerste werkgroep Goederenrecht. Volledig goed genoteerde antwoorden op alle vragen en verwijzingen naar de voorgeschreven arresten. Document inclusief aantekeningen die gemaakt zijn tijdens de werkgroep.

i See more info x
 •  Bundle
 • Class notes
 •  • 11 pages • 
 • by bs23sj • 
 • uploaded  09-11-2016
Quick View
i x

Goederenrecht deel 1

(2)
$5.62
8x  sold

Samenvatting deel 1 goederenrecht HBO Rechten HAN hoofdfase In deze samenvatting wordt alle informatie (en jurisprudentie) besproken die je moet kennen voor het tentamen. de volgende onderwerpen komen o.a. aan bod Algemene begrippen (vermogensrechten/zaken/registergoederen etc.) absolute- en relatieve rechten droit de suite, droit de préférence en droit de priorité Goederenrechtelijke functies van bezit (actie functie; goederenrechtelijke functie; aansprakelijkheidsfunctie; materiële funct...

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 27 pages • 
 • by kikikiene13 • 
 • uploaded  12-03-2016
Quick View
i x

College aantekeningen Goederenrecht (Hoorcollege 1,2 en 3)

(0)
$3.37
1x  sold

Collegedictaat Goederenrecht van jaar 2 (fiscaal recht) en jaar 3 (Nederlands recht). Met deze aantekeningen heb ik zelf een 8 gehaald voor het tentamen. Hoorcollege 1: onderwerpen: levering door/aan tussenpersoon; afhankelijkheid/accessoriteit; borgtocht; garantie; inningsbevoegdheid bij pandrecht op vordering; beslag op roerende zaken. Hoorcollege 2: onderwerpen: overdracht onder voorwaarden; opschortende voorwaarde; ontbindende voorwaarde; levering bij voorbaat; pandrecht op en voor toekomsti...

i See more info x
 •  Bundle
 • Class notes
 •  • 22 pages • 
 • by TC21 • 
 • uploaded  05-10-2015
Quick View
i x