All 2.652 results

Brede samenvatting Strategie en Besluitvorming (2019)

(0)
$11.83
2x  sold

Brede samenvatting van het vak Strategie en Besluitvorming 2019. Deze samenvatting bevat alle colleges, waaronder de gastcolleges en de bijbehorende literatuur, bestaande uit het boek Strategy van Bob de Wit en de desbetreffende artikelen. Broad summary of the course Strategy and Decision Making 2019. This summary contains all the lectures, including the guest lectures and the accompanying literature, consisting of the book Strategy by Bob de Wit and the relevant articles.

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 183 pages • 
 • by dieudonnehoutkamp • 
 • uploaded  06-12-2019
Quick View
i x

Samenvatting Strategie

(1)
$5.12
13x  sold

Samenvatting voor het vak Strategie, bestaande uit het boek "Communicatie Strategie" geschreven door Wil Michels en aangevuld met notities uit de colleges en het PDF bestand over de Belevenisstrategie. Het vak Strategie wordt gegeven in jaar 3 van de opleiding Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Bevat alle leerstof voor het tentamen.

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 20 pages • 
 • by AmySteur • 
 • uploaded  04-10-2019
Quick View
i x

Samenvatting Strategie

(4)
$3.94
13x  sold

Samenvatting van het boek 'Strategy: An International Perpsective" van Bob De Witin het Nederlands. Deze samenvatting bevat alle hoofdstukken die noodzakelijk zijn voor het tentamen van leerjaar 2018/2019. Deze samenvatting bevat een samenvatting van “introduction to the readings” en daarmee niet de volledige readings. Echter geeft dit wel goed de kern weer. Daarnaast worden in het tentamen vragen gesteld over stof die slechts in de hoorcolleges behandeld is (zie hoorcollege aantekeningen, l...

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 50 pages • 
 • by jolienr99 • 
 • uploaded  26-03-2019
Quick View
i x

Eindopdracht HBO Bedrijfskunde en IT-strategie

(3)
$11.27
16x  sold

Dit document betreft de behaalde Eindopdracht HBO Bedrijfskunde en IT-strategie (cijfer 8,2) binnen de NCOI HBO Bachelor opleiding Informatica.

i See more info x
 • Essay
 •  • 24 pages • 
 • by Gladiator • 
 • uploaded  10-03-2019
Quick View
i x