All 25 results

Organisatiegedrag en Projectmatig werken in de praktijk

(0)
$17.50
0x  sold

Twee module opdrachten voor het eerste jaar HBO Bachelor Bedrijfskunde. Feedback beoordelaar aanwezig. Losse prijs € 20,50. Nu als bundel voor maar € 15,00

i See more info x
 • Bundle
 •  • 2 items • 
 • by nicohout • 
 • uploaded  21-10-2019
i x

NCOI Projectmanagement juni 2018, cijfer 9

(3)
$10.16
9x  sold

NCOI Projectmanagement juni 2018, cijfer 9: De opmerkingen van de beoordelaar: In de uitwerking komen de onderwerpen terug die in de exameninformatie worden opgesomd, waarbij omvang en structuur voldoen. De samenvatting is voldoende op zichzelf staand. De theorie uit de module is herkenbaar toegepast op de gegeven praktijkcasus, waarbij passende modellen en methodieken zijn toegevoegd. Er is consequent en correct naar de literatuur verwezen. De notatie voldoet aan de APA-richtlijnen. De nota...

i See more info x
 • Essay
 •  • 13 pages • 
 • by bgu74 • 
 • uploaded  12-03-2019
Quick View
i x

Moduleopdracht Projectmanagement - Cijfer 10

(10)
$11.84
42x  sold

In uw moduleopdracht werkt u de volgende onderwerpen uit, in de volgorde waarin ze genoemd worden: Projectbeschrijving: Aanleiding Doelen (SMART geformuleerd) Beoogd resultaat Scope Projectorganisatie Fasering Projectbeheersing (inclusief risicobeheersing) Beoordeling: Cijfer 10 (100%) Motivatie en verbeterpunten De module opdracht projectmanagement is geformuleerd conform de gestelde examencriteria en bevat alle verplichte onderdelen en leerdoelen. In de module opdracht zijn de aanleiding...

i See more info x
 •  Book
 • Essay
 •  • 17 pages • 
 • by dkliffen • 
 • uploaded  07-01-2018
Quick View
i x