All 51 results

hersenontwikkeling: uitwerking oefenquiz (deeltoets A)

(3)
$3.37
10x  sold

Voor het keuzevak 'hersenontwikkeling: gedrag en leren, typische en atypische ontwikkeling' kregen we elke week 20 juist/onjuist stellingen. Had je er 15/20 goed, dan kreeg je 0,1 bonus op je tentamen! Ik heb alle stellingen uitgewerkt, die je handig kunt gebruiken als oefenmateriaal voor bij het studeren. Dit zijn alle stellingen die betrekking hebben op deeltoets A. Let op: deze quizzen komen uit collegejaar 2017/2018. De inhoud en aantal stellingen kan dus verschillen van andere collegejare...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Answers
 •  • 6 pages • 
 • by noorvholten • 
 • uploaded  30-09-2018
Quick View
i x

hersenontwikkeling: uitwerking oefenquiz (deeltoets B)

(1)
$3.37
6x  sold

Bij het keuzevak 'hersenontwikkeling: gedrag en leren, typische en atypische ontwikkeling' kregen we elke week 20 juist/onjuist stellingen als oefenmateriaal. Had je 15/20 stellingen goed, dan kreeg je 0,1 bonus bij je tentamen! Deze stellingen hebben betrekking tot de stof van deeltentamen B. Handig om jezelf mee te overhoren en erbij te houden tijdens het leren! Let op: deze quizzen komen uit collegejaar 2017/2018. De inhoud en aantal stellingen kan dus verschillen van andere collegejaren. D...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Answers
 •  • 6 pages • 
 • by noorvholten • 
 • uploaded  30-09-2018
Quick View
i x

hersenontwikkeling: colleges 1 t/m 7 (deeltoets A)

(1)
$5.06
4x  sold

Dit zijn alle aantekeningen die ik heb gemaakt tijdens colleges 1 t/m 7 van het keuzevak 'hersenontwikkeling: gedrag en leren, typische en atypische ontwikkeling'. Deze colleges behoorden tot de stof voor deeltentamen A. Betreffende onderwerpen zijn: 1) introductie, 2) ontwikkeling hersenen, 3) genen, hormonen, SES, 4) ontwikkeling perceptie, leren en geheugen, 5) ontwikkeling taal, lezen en rekenen, 6) ontwikkeling sociaal gedrag, empathie, en 7) executieve functies en zelfregulatie. Het vak ho...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Class notes
 •  • 34 pages • 
 • by noorvholten • 
 • uploaded  30-09-2018
Quick View
i x

hersenontwikkeling: colleges 8 t/m 14 (deeltoets B)

(0)
$5.06
2x  sold

Dit zijn alle aantekeningen die ik heb gemaakt tijdens colleges 8 t/m 14 van het keuzevak 'hersenontwikkeling: gedrag en leren, typische en atypische ontwikkeling'. Deze colleges behoorden tot de stof voor deeltentamen B. Betreffende onderwerpen zijn: 8) stoornissen in sociaal gedrag, 9) ADHD, anti-sociale gedragsstoornissen en empathiestoornissen, 10) stoornissen in taal, rekenen en lezen, 11) stoornissen in emotieregulatie, 12) stoornissen in regulatie van gedrag, 13) effecten van vroege kinde...

i See more info x
 •  Book & Bundle
 • Class notes
 •  • 33 pages • 
 • by noorvholten • 
 • uploaded  30-09-2018
Quick View
i x

[An Introduction To Child Development] - Hoofdstuk 5: De Hersenontwikkeling

(0)
$3.37
0x  sold

Duidelijke samenvatting van Hoofdstuk 5, met aan het eind een begrippenlijst met definities. In de samenvatting staan de paragrafen, zodat je het eventueel makkelijk kunt terugvinden in het boek. Begrippen zijn vetgedrukt en uitgelegd. Schema's zijn in de samenvatting opgenomen. Boek: An Introduction To Child Development Auteur: Thomas Keenan, Subhadra Evans & Kevin Crowley Samenvatting: Hoofdstuk 5 - The Biological Foundations of Development I - De Hesenontwikkeling/ The Brain Development

i See more info x
 •  Book
 • Summary
 •  • 5 pages • 
 • by heliseb • 
 • uploaded  14-06-2017
Quick View
i x